FIELD MANAGER FUNCTIE

Gewasbescherming

Met de xarvio App Spuitweerwijzer / spuit planner & Variable taakkarten worden uw gewasbescherming en groeiregulator toepaasing in het perceel en akkerzone geoptimaliseerd.


Percelen en zelfs akkerzones hebben verschillende eigenschappen en dus ook verschillende risico's voor de belasting van het gewas. De optimale gewasbeschermingsstrategie hangt af van vele factoren zoals gewas, ras, weersomstandigheden, hoogteniveaus, biodiversiteitszones of biomassaverdeling. xarvio FIELD MANAGER analyseert alle beschikbare gegevens en verwerkt deze in agronomische modellen om een optimaal beschermingsadvies te geven voor elk perceel.

xarvio spuitweerwijzer / spuit planner

Identificeer potentiële risico's in een vroegtijdig stadium en pas gewasbescherming & groeiregulator op het juiste moment toe  voor maximale efficiëntie.

  • Overzicht van risico's en groeifasen voor elk perceel
  • Perceelspecifieke risicowaarschuwingen & aanbevelingen wanneer er een verandering in de risicostatus optreedt
  • Beschikbaar voor een grote variëteit aan ziekten en gewassen, evenals voor insecten in koolzaad
  • Uw eigen waarnemingen kunt u in de app toevoegen om de voorspellingen en aanbevelingen nog verder te finetunen
  • Eenvoudig beheer en documentatie van all toepassingen en teelt activiteiten
  • Beheerszones kunnen worden opgenomen in Zaaien, bemesting & gewasbescherming kaarten

xarvio variabel Taakkaarten

De juist dosering op de juiste plaats.


Elke akkerzone is uniek. Behandel uw percelen zo heterogeen als ze zijn en bespaar tegelijkertijd kosten.

  • Automatisch genereren van variabele taakkaarten voor uw percelen
  • Perceelzone-specifieke dosering van gewasbeschermingsmiddelen & groeiregulatoren voor een optimaal resultaat
  • Compatibel met bijna alle beschikbare terminals
  • NIEUW - Taakuitvoer maakt draadloos verzenden en ontvangen van gegevens van en naar uw terminal mogelijk

Beproefde modellen om de teeltactiviteit te optimaliseren

Landbouwers die hun tarwevelden tegen ziekten beschermden op basis van xarvio FIELD MANAGER Spuit planner / spuitweerwijzer anbevelingen bereikten gemiddeld 31€ meer per hectare in vergelijking met landbouwers die het standaard beschermingsstrategie met 3 bespuitings. **

xarvio FIELD MANAGER om uw efficiëntie te verbeteren*

Geoptimaliseerde timing voor toepassing van fungiciden op tarwe

Gemiddelden voor alle weercondities ​

(2017-2021: 120 sites in BE, FR, DE, PL, UA, UK)​


+31 €/ha 

Brutowinstmarge

−31 %

Gebruik van fungiciden​

 

 

Extreme drought

(2020; 20 sites in DE, FR, PL, UA, UK)


+19 €/ha 

Brutowinstmarge

−30 %

Gebruik van fungiciden​

 

 
Variabele dosering toepassingskaarten voor tarwe

Gemiddelden voor alle weercondities

(2019-2021: 98 sites in DE, FR, UK, UA)​


+27 €/ha 

Brutowinstmarge

−15 %

Gebruik van fungiciden​

+1 %

Toename van opbrengst​

Extreme drought

(2020; 21 sites in D, F, UA, UK)


+20 €/ha 

Brutowinstmarge

−18 %

Gebruik van fungiciden​

+1 %

Toename van opbrengst​

Alle data representeren gemiddelde waarden​.

Wat zeggen de boeren?

“We zijn al geruime tijd betrokken bij toepassingen met variabele dosering van zaaien en stikstof en P en K en dit lijkt de volgende stap te zijn voor de toepassing van fungiciden en groeiregulator middelen."

 

James Faulkner, boer uit het Verenigd Koninkrijk

I acknowledge the transfer of my personal data to Google according to the privacy policy

Accept