FIELD MANAGER FUNCTIE

Zaaien

Plaatsspecifiek zaaien om kosten te besparen en een hogere opbrengst te bereiken.


Verschillen in grondeigenschappen en perceelhoogte hebben een sterke invloed op de kiemingssnelheid en opbrengstpotentie van elke akkerzone. Door het analyseren van alle beschikbare gegevens voor elke akkerzone - bijvoorbeeld historische biomassa-gemiddelden, opbrengst-, bodem- en hoogtekaarten - en door het maken van variabele zaaikaarten die klaar zijn voor de meeste terminals, maakt FIELD MANAGER het eenvoudig om de zaaidichtheid voor uw akkerzones te optimaliseren.

De voordelen van xarvio zaaien functie in één oogopslag

  • Optimalisatie van de zaaidichtheid, in akkerzones met een hoog potentievermogen, resulteert in een hogere opbrengst
  • In laag potentievermogen akkerzones kunt u zaden besparen, de stress van de planten verminderen en de opbrengst verhogen
  • Variabele zaaikaarten klaar voor de meeste terminals om de zaaidichtheid gemakkelijk aan te passen
  • Zaaikaarten zijn gebaseerd op het opbrengstpotentieel van elke akkerzone, bijvoorbeeld door analyse van historische biomassaverdeling, opbrengst-, bodem- en hoogtekaarten
  • Beheerszones kunnen worden opgenomen in Zaaien, Bemesting & gewasbescherming kaarten
  • Kaarten kunnen op elk moment handmatig worden aangepast
  • Eenvoudige upload van als toegepaste kaarten voor documentatie en gedetailleerde analyse van de resultaten gedurende het hele seizoen