SCOUTING FUNCTIE

Bladschade analyse

SCOUTING berekent automatisch de oppervlakte van bladeren die beschadigd zijn door mechanische schade, ziekte of insecten.

 

De bladschade geeft een objectieve berekening van het beschadigde gebied en maakt het mogelijk om te controleren of de limieten voor het nemen van teeltbeslissingen zijn bereikt.

Inzicht in ons algoritme

Allereerst wordt de bladschade gebruikt om het bald te analyseren op te sporen. Vervolgens berekent het algoritme het beschadigde gebied en geeft het percentage van de schade van het hele blad terug. 


Het doelblad is gekleurd, terwijl de rest van het beeld grijs is. De berekende schade wordt aangegeven met een paarse laag.