Funkce SCOUTING

Identifikace chorob

Identifikujte choroby rostlin na vašich plodinách a získejte informace o šíření chorob rostlin v okolí.

Jak algoritmus funguje

V současné době aplikace umí na celém světě rozpoznat více než 1,100 chorob rostlin, škůdců, poškození a nedostatek živin na více než 60 plodinách. 

 

S tisíci obrázky pravidelně zasílanými do SCOUTINGu se algoritmus neustále zlepšuje. Současný rozsah plodin pokrývá hlavní plodiny jako je pšenice a rýže, ale také ovoce a zeleninu.

 

Rozpoznané choroby, škůdci a nedostatek živin 

Využijte funkci Radar

Choroby rostlin se mohou šířit z jednoho pole na druhé v závislosti na povětrnostních podmínkách. Výsledky průzkumů v aplikaci SCOUTING jsou anonymně sdílené s komunitou přes funkci Radar, a tak dostáváte upozornění, pokud byly choroby zaznamenány ve vašem okolí.

 

Zapněte oznámení a buďte informováni.

SCOUTING

Objevte všechny funkce

Rozpoznejte a zdokumentujte druhy plevelů a míru zaplevelení.

Identifikujte choroby, škůdce a nedostatky živin na vašich plodinách.

Vypočítejte poškozenou plochu listů.

Automaticky spočítejte a určete hmyz v lapači.

Získejte snadno počet vzešlých rostlin na metr čtvereční.

Zjistěte aktuální množství načerpaného dusíku plodinami.