Funkce SCOUTING

Analýza vzcházení

Automaticky zjistěte počet vzcházejících rostlin v rané fázi růstu. 

 

Vzcházení rostlin může být aktuálně analyzováno u řepy, řepky, kukuřice, sóji a bavlníku..

Jak algoritmus funguje

Algoritmus rozpozná rostliny na poli a automaticky určuje počet rostlin na každé fotografii.  

 

Navíc pokud váš chytrý telefon dokáže měřit plochu, získáte také hodnotu počtu vzcházejících rostlin na m².

SCOUTING

Objevte všechny funkce

Rozpoznejte a zdokumentujte druhy plevelů a míru zaplevelení.

Identifikujte choroby, škůdce a nedostatky živin na vašich plodinách.

Vypočítejte poškozenou plochu listů.

Automaticky spočítejte a určete hmyz v lapači.

Získejte snadno počet vzešlých rostlin na metr čtvereční.

Zjistěte aktuální množství načerpaného dusíku plodinami.