FUNKCE SCOUTING

Analýza vzcházení

SCOUTING poskytuje automatickou analýzu počtu vzcházejících rostlin. Pokud Váš chytrý telefon dokáže měřit plochu, získáte také hodnotu počtu vzcházejících rostlin na m².

Porovnáním počtu vzcházejících rostlin můžete získat přesnější odhad počátečního růstu plodiny, abyste se mohli rozhodnout, zda je potřeba osévat plochy znovu či upravit plán hnojení. Dostupné pro cukrovou řepu a kukuřici.

Jak algoritmus funguje

Algoritmus rozpozná a automaticky určuje počet rostlin na každé fotografii. Algoritmus dokáže rozlišit plevel od plodiny.