FUNKCE SCOUTING

Poškození listů

SCOUTING automaticky vypočítá poškozenou plochu listů způsobenou chorobou, škůdci či mechanickým působením.


Funkce Poškození listů kvantifikuje poškozené oblasti listu a pomáhá zjistit, zda bylo dosaženo prahových hodnot, které pak mohou vést k dalším rozhodnutím.

Jak algoritmus funguje

Algoritmus rozpozná celkovou plochu listu. Poté počítá poměr mezi poškozenou a nepoškozenou plochou listu a zobrazí výsledek v procentech. 


Poškozená plocha listu je zobrazena fialovou barvou. Zdravá plocha listu je zobrazena v původní barvě. Okolí je zobrazeno černobíle.