Funkce SCOUTING

Poškození listů

Zjistěte míru poškození plochy listů způsobené mechanicky, chorobou či škůdci. 

 

Získejte rychlé a objektivní posouzení poškození listů na plodině.

Jak algoritmus funguje

Algoritmus rozpozná celkovou plochu listu a poté počítá poměr mezi poškozenou a nepoškozenou plochou listu. Výsledek zobrazí v procentech.

SCOUTING

Objevte všechny funkce

Rozpoznejte a zdokumentujte druhy plevelů a míru zaplevelení.

Identifikujte choroby, škůdce a nedostatky živin na vašich plodinách.

Vypočítejte poškozenou plochu listů.

Automaticky spočítejte a určete hmyz v lapači.

Získejte snadno počet vzešlých rostlin na metr čtvereční.

Zjistěte aktuální množství načerpaného dusíku plodinami.