Funkce SCOUTING

Stav dusíku

Zjistěte aktuální množství načerpaného dusíku u vašich plodin. Aktuálně dostupné pro pšenici a řepku olejku.

Jak algoritmus funkce

Algoritmus počítá spotřebu dusíku na základě plochy listu, zelené barvy listu a odhadovaného podílu hnědých ploch listů. Za funkcí se skrývá komplexní analýza obrazu, která klasifikuje a počítá pixely obrazu a filtruje nečitelné či zašuměné oblasti.

SCOUTING

Objevte všechny funkce

Rozpoznejte a zdokumentujte druhy plevelů a míru zaplevelení.

Identifikujte choroby, škůdce a nedostatky živin na vašich plodinách.

Vypočítejte poškozenou plochu listů.

Automaticky spočítejte a určete hmyz v lapači.

Získejte snadno počet vzešlých rostlin na metr čtvereční.

Zjistěte aktuální množství načerpaného dusíku plodinami.