FUNKCE SCOUTING

Stav dusíku

Tato funkce z pořízených snímků odhaduje množství načerpaného dusíku u pšenice či řepky olejky.

Jak algoritmus funguje

Algoritmus vypočítává spotřebu dusíku na základě plochy listu, zelené barvy listu a odhadovaného podílu hnědých ploch listů. Za funkcí se skrývá komplexní analýza obrazu, která klasifikuje a počítá pixely obrazu a filtruje nečitelné či zašuměné oblasti.