Nová Funkce SCOUTING

Monitorování škůdců

Automaticky počítá a identifikuje hmyz v lapači a šetří zdlouhavé ruční počítání. Dostupné pro žluté misky v řepce a feromonové lapače ve vinicích a jabloňových sadech.  

Monitorování škůdců
Funkce

steps

NOVÉ

Feromonové lapače

Jak algoritmus funguje

Algoritmus detekuje a počítá škodlivý hmyz ve vaší feromonové pasti. Rozlišuje obaleče jablečného, obaleče mramorovaného a obaleče východního.

steps

Analýza žluté misky

Jak algoritmus funguje

Algoritmus detekuje a identifikuje škodlivý hmyz ve žluté (Mörickeho) misce a vypočítá i počet jedinců. Algoritmus rozliší blýskáčka řepkového, krytonosce a dřepčíka olejkového.

Využijte funkci Radar

Škůdci se mohou šířit z jednoho pole na druhé v závislosti na povětrnostních podmínkách. Výsledky průzkumů v aplikaci SCOUTING jsou anonymně sdílené s komunitou přes funkci Radar, a tak dostáváte upozornění, pokud se škůdci šíří v okolí. 

 

Zapněte oznámení a buďte informováni.

SCOUTING

Objevte všechny funkce

Rozpoznejte a zdokumentujte druhy plevelů a míru zaplevelení.

Identifikujte choroby, škůdce a nedostatky živin na vašich plodinách.

Vypočítejte poškozenou plochu listů.

Automaticky spočítejte a určete hmyz v lapači.

Získejte snadno počet vzešlých rostlin na metr čtvereční.

Zjistěte aktuální množství načerpaného dusíku plodinami.