Funkce SCOUTING

Identifikace plevelů


Rozpozná a dokumentuje jednotlivé druhy plevelů v jejich rané fázi růstu a vypočítá plochu a procentuální pokrytí plevelem. Jednoduše vyfoťte a identifikujte.

Unikátní řešení: SCOUTING nerozpozná pouze jeden plevel, ale automaticky více různých plevelů na jedné fotografii.

Jak algoritmus funguje

Algoritmus rozpozná více než 400 druhů plevelů. Míra přesnosti rozpoznání se může lišit v závislosti na fázi růstu plevele.  

 

Nejlepší přesnosti se dosáhne, pokud je obrázek zachycený ostře ze vzdálenosti přibližně 50 cm a plevel je zachycen v rané fázi růstu. 

 

Pokud přesný druh plevele nelze s jistotou určit, aplikace identifikuje rod nebo čeleď, případně alespoň zařazení do skupiny rostlin jednoděložných/dvouděložných.

 

Druhy plevelů, které aplikace rozpozná 

SCOUTING

Objevte všechny funkce

Rozpoznejte a zdokumentujte druhy plevelů a míru zaplevelení.

Identifikujte choroby, škůdce a nedostatky živin na vašich plodinách.

Vypočítejte poškozenou plochu listů.

Automaticky spočítejte a určete hmyz v lapači.

Získejte snadno počet vzešlých rostlin na metr čtvereční.

Zjistěte aktuální množství načerpaného dusíku plodinami.

SCOUTING

Objevte všechny funkce

Rozpoznejte a zdokumentujte druhy plevelů a míru zaplevelení.

Identifikujte choroby, škůdce a nedostatky živin na vašich plodinách.

Vypočítejte poškozenou plochu listů.

Automaticky spočítejte a určete hmyz v lapači.

Získejte snadno počet vzešlých rostlin na metr čtvereční.

Zjistěte aktuální množství načerpaného dusíku plodinami.