FUNKCE SCOUTING

Identifikace plevelů


Rozpozná jednotlivé druhy plevelů na poli, zejména v jejich rané fázi růstu, vypočítá plochu a procentuální pokrytí plevelem. Jednoduše vyfoťte a identifikujte.

Jak algoritmus funguje

Algoritmus rozpozná více než 267 druhů plevelů. Míra přesnosti rozpoznání se může lišit v závislosti na fázi růstu plevele. 

 

Nejlepší přesnosti se dosáhne, pokud je obrázek zachycený ostře ze vzdálenosti přibližně 50 cm a plevel je zachycen v rané fázi růstu.

 

Pokud přesný druh plevele nelze s jistotou určit, aplikace identifikuje rod nebo čeleď, případně alespoň zařazení do skupiny rostlin jednoděložných/dvouděložných.

 

  Druhy plevelů, které aplikace rozpozná (PDF)