Általános felhasználási feltételek

 

Felhasználási feltételek


A webhely elérésére és használatára vonatkozóan a következő feltételek vannak érvényben. Amennyiben ezekkel nem ért egyet, ne használja a webhelyet. A webhelyet a BASF SE (továbbiakban mint BASF) fejlesztette ki és ez a vállalat üzemelteti. Fenntartjuk a jogot, hogy a webhelyet, az Általános Használati Feltételeket, az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeinket részben vagy egészben módosítsuk, illetve a webhely üzemeltetését beszüntessük. Vegye figyelembe, hogy ezeket a változtatásokat saját belátásunk szerint előzetes bejelentés nélkül bármikor megtehetjük. Éppen ezért arra kérjük, hogy a webhely következő felkeresésekor újra nézze át ezeket és az esetleges változásokat és kiegészítéseket szíveskedjék tudomásul venni.


Használat átengedése


A webhelyen közzétett információk, dokumentumok és ábrák a BASF kizárólagos tulajdonát képezik. Csak azzal a feltétellel használható, hogy az adott szerzői jogi megjegyzés minden másolaton megjelenik, az információkat kizárólag magán célra használják és nem kereskedelmi célra, az információkat semmiféle módon nem változtatják meg és minden webhelyről vett ábrát kizárólag a hozzá tartozó kísérő szöveg összefüggésében használnak fel.


Márkák és szerzői jogok


A webhelyen szereplő valamennyi márka a BASF tulajdonát képezi, hacsak nincs feltüntetve, hogy az más jogát képezi vagy az egyéb módon fel nem ismerhető. Ezeknek a márkáknak és egyéb anyagoknak az engedély nélküli használata kifejezetten kerülendő, az a szerzői jogi, védjegyjogi vagy egyéb jogi védelem megsértését jelenti.


Felelősség korlátozása


A BASF a webhelyen szereplő információkat belső és külső források alapján legjobb tudása szerint lelkiismeretesen és nagy szakmai gonddal állította össze. Igyekszünk a nyújtott információkat állandóan bővíteni és aktualizálni. A webhelyen szereplő információk célja csak a BASF, valamint a termékeinek és szolgáltatásainak a bemutatása. A webhelyen szereplő információk pontosságára és hiánytalanságára vonatkozóan azonban, sem kimondottan, sem hallgatólagosan, semminemű garanciát és szavatosságot nem vállalunk. Gondoljon arra, hogy az információk a közzététel időpontjában időszerűek voltak, előfordulhat azonban, hogy mára már elavulhattak. Ezért azt javasoljuk, hogy a webhely által nyújtott minden információt ellenőrizzen le, mielőtt azt bármilyen módon is felhasználná. A webhelyen adott tanácsaink nem helyettesítik azt, hogy azokat – különös tekintettel a biztonsági adatlapokra és műszaki információkra vonatkozóan – ellenőriznie kell, továbbá az adott terméknél ellenőriznie kell a tervezett eljárásra és rendeltetésre vonatkozó alkalmasságot is. Forduljon hozzánk közvetlenül, amennyiben a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozóan különleges tanácsra vagy útmutatásra van szüksége. A webhely felhasználója kijelenti, hogy egyetért azzal, hogy a webhelyet és annak tartalmát saját kockázatára használja. Sem a BASF, sem a webhely létrehozásában, elkészítésében és átadásában részt vevő egyéb felek nem tartoznak semmiféle felelősséggel az olyan károkért és jogsértésekért, amelyek a webhely eléréséből vagy az elérés lehetetlenségéből, annak használatából vagy a használat lehetetlenségéből vagy abból a körülményből származnak, hogy a webhelyen található valamely információra hagyatkozott.


Harmadik szolgáltatók webhelyei/hivatkozások


A webhely tartalmaz külső felek webhelyeire mutató linkeket, hivatkozásokat. A hivatkozások rendelkezésre bocsátása nem jelenti azt, hogy a BASF azok tartalmával egyetértene. A BASF továbbá nem vállal felelősséget az ilyen webhelyek elérhetőségét és azok tartalmát illetően, továbbá nem vállal felelősséget az ilyen tartalmak – bármilyen jellegű használatából – eredő károk és jogsértések tekintetében. A BASF nem szavatolja az ilyen linkeken keresztül elérhető információk állandó minőségét. Más webhelyekre mutató hivatkozásokat a webhely felhasználóinak egyedül kényelmi okokból bocsátjuk a rendelkezésére. A webhelyekhez kapcsolódás a felhasználó saját kockázatára történik. Az adott hivatkozásokkal nem célunk a felhasználót a hivatkozott webhelyek információira korlátozni.


Az Ön által megadott adatok


A webhely felhasználója teljes mértékben felelős minden BASF számára küldött információnál azok tartalmát és helyességét illetően, valamint a tekintetben, hogy ne kerüljön sor mások jogainak megsértésére. A felhasználó beleegyezését adja, hogy ezeket az információkat a BASF eltárolja és statisztikai kiértékelésekhez vagy más megnevezett üzleti célokra felhasználja, amennyiben nem a TMG törvény 14 és 15 §§ szerinti törzsadatokról és használati adatokon túlmenő személyes adatokról van szó. A BASF különösen jogosult az ilyen közlések tartalmát, az ötleteket, találmányokat, elveket, technikákat és tudást is beleértve, bármilyen célra felhasználni, többek között termékek és szolgáltatások fejlesztése, előállítása és piaci értékesítése céljára, valamint ezeket az adatokat sokszorosíthatja és mások számára korlátozás nélkül elérhetővé teheti.


Nemzetközi felhasználók


A webhelyet a BASF (helyszíne: Ludwigshafen, Németország) ellenőrzi, üzemelteti és tartja karban. Rendeltetése szerint nemzetközi használatra készült. A BASF nem vállal garanciát arra, hogy a webhelyen szereplő információk a világ minden pontján helyesek lennének, és arra különösen nem, hogy a termékek és szolgáltatások azonos kiállással, méretben és azonos feltételek mellett elérhetők lennének. Amennyiben a webhelyet betölti vagy tartalmat tölt le róla, akkor a saját maga felelőssége, hogy az az adott helyen érvényes helyi törvényekkel összhangban legyen. A webhelyen említett termékek az egyes országokban más és más göngyölegben, más méretű csomagban, felirattal és jelöléssel lehetnek elérhetők. Az Egyesült Államokban az üzletet a BASF Corporation űzi. Az Egyesült Államokban élő ügyfeleket kérjük, hogy valamely hozzá tartozó társasághoz forduljanak.


BASF termékek értékesítése


A termékeink értékesítésekor a mindenkor érvényben levő Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek a mérvadók.


Alkalmazandó jog


A webhellyel vagy annak használatával kapcsolatban fellépő mindennemű jogi követelés és eljárás a Német Szövetségi Köztársaság törvényei alapján értelmezendő, kivéve az 1964.07.01-i Hágai Kereskedelmi Jogi Egyezmény és az ENSZ 1980.04.11-i ENSZ Kereskedelmi Jogi Egyezménye alapján az ingó dolgok nemzetközi vételére vonatkozó egységes törvények és nemzetközi magánjog rendelkezések.