Adatvédelmi szabályzat


Ezt a Webhelyet (a továbbiakban mint a „Webhely”) a BASF Digital Farming GmbH (továbbiakban „mi”) biztosítja. Alábbiakban információkat találhat arról, hogyan kezeljük a személyes adatait a Webhelyünk használatával kapcsolatban.


Az adatkezelő: 

BASF Digital Farming GmbH

Im Zollhafen 24

50678 Köln, Németország


A. Személyes adatok kezelés


Alábbiakban információkat találhat arról, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, amikor ezt a Webhelyet használja.

 

I. Az adatkezelés céljai és jogi alapja

 

1. A Webhely meglátogatása


Amikor meglátogatja a Webhelyünket, műszaki okok miatt az Ön böngészőjének/eszközének bizonyos adatokat kell továbbítania a webszerverünkre, hogy megadhassuk Önnek az Ön által kért információkat. Annak érdekében, hogy használni tudja a Webhelyet, a következő adatokat gyűjtjük össze, tároljuk rövid ideig és használjuk fel:

 • IP-cím
 • A kérés dátuma és ideje
 • A kérés tartalma (adott oldal)
 • Operációs rendszer és annak interfésze
 • Elérési állapot/HTTP állapotkód
 • Továbbított adatok mennyisége
 • Webhely, amelyről a kérést küldték
 • Böngésző, a böngésző szoftver nyelve és változata

Az adatok kezelésének jogi alapját az a jogos érdekünk képezi, hogy kínálni tudjuk Önnek a szolgáltatásunkat, és garantálhassuk az informatikai biztonságot. Az informatikai biztonságunkhoz fűződő jogos érdekeink védelme érdekében ezeket az adatokat […] ideig tároljuk, hogy a helyi szerverek jogosulatlan elérése vagy elérésükre tett jogosulatlan kísérletek esetében megkezdhessük a személyes adatok nyomon követését

 

2. Sütik használata

 • A sütik fogalom-meghatározása

  Ún. „sütiket” használunk ezen a Webhelyen. A sütik kis szövegfájlok, amelyeket az Ön böngészője tárol eszközének memóriájában. A sütik bizonyos információkat (pl. az előnyben részesített nyelvet vagy oldalbeállításokat) tárol, amelyeket az Ön böngészője visszaküldhet nekünk, amikor ismét meglátogatja a Webhelyet (a sütik élettartamától függően).

 • Milyen sütiket használunk

  Kétféle sütit különböztetünk meg: (1) szükséges sütik, amelyek nélkül a Webhelyünk funkcionalitása korlátozott lenne, és (2) opcionális sütik Webhely elemzése és marketing céljából. A következő táblázat a Webhelyen használt sütiket mutatja be részletesen. A szükséges sütik jogi alapját az a jogos érdekünk képezi, hogy biztosítsuk a Webhely integritását és biztonságát, valamint lehetővé váljon speciális funkcionalitások biztosítása. Az opcionális sütik használatához az Ön beleegyezése adja a jogi alapot. Amikor először látogatja meg a Webhelyünket, reklámcsík jelenik a Webhelyünkön, ami kéri, hogy fogadja el az opcionális sütik használatát. Ha beleegyezik, sütit fogunk tárolni az Ön számítógépén, a reklámcsík pedig nem fog ismét megjelenni a süti élettartama alatt.

 • Süti beállítások kezelése
  A Süti beállítások linkre kattintva tudja konfigurálni és módosítani saját süti beállításait. Ez az oldal lehetővé teszi azt is, hogy visszavonja a már beállított sütik elfogadását.

3. Beágyazott YouTube videók


a. Adatkezelés 

YouTube videókat építettünk be a Weboldalunkba; ezeket a YouTube platform tárolja, és közvetlenül a Webhelyünkön játszhatók le. A YouTube a Google LLC szolgáltatása. Az összes videó „advanced privacy mode”-ban van beágyazva, ami azt jelenti, hogy az Önnel kapcsolatos felhasználói adatok nem továbbítódnak a YouTube-hoz, ha nem játssza le a videókat. Emellett csak a saját webhelyünk által betöltött előnézeti kép jelenik meg. 

Az adatok nem továbbítódnak, amíg le nem játssza a videókat. Ebben az esetben nincs befolyásunk az adatátvitelre. Az adatok attól függetlenül továbbítódnak, hogy a YouTube felhasználói fiókot ad-e, amelyen keresztül Ön bejelentkezett, vagy nincs felhasználói fiók. Amennyiben bejelentkezett a Google-ba, az adatai közvetlenül a fiókjához lesznek hozzárendelve.  

 

b. Célok és jogi alapok 

Webhelyünkön YouTube beépülő modulokat használunk, hogy könnyen tudjunk Önnek videókat bemutatni. 

Ezeknek a beépülő moduloknak a jogi alapját az Ön beleegyezése képezi az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke 1. bekezdésének 1. (a) pontja szerint. Az előnézeti képen a „Lejátszás” gombra kattintva adja meg a beleegyezését.  

Ha beleegyezését adja, bármikor jogában áll azt visszavonni, ami nem befolyásolja a beleegyezés visszavonásáig a beleegyezés alapján már elvégzett adatkezelés jogszerűségét.  

 

c. További információk 

Az adatkezelésre – különösen a jogi alapra és az adatok YouTube általi tárolásának időtartamára – vonatkozó adatok a Google adatvédelmi szabályzatában (https://policies.google.com/privacy) és a YouTube platform adatvédelmi tájékoztatójában találhatók. Ezek a források további információkat adnak az Ön jogairól és az adatvédelmét szolgáló lehetséges beállításokról is. 

A Google az USA-ban, megfelelő adatvédelmi szinttel nem rendelkező országban is kezeli az Ön személyes adatait. 


4. Külső szolgáltatások és tartalom a Webhelyünkön


Webhelyünk nem használ olyan mechanizmusokat, amelyek automatikusan információkat küldenek a közösségi háló szolgáltatóknak, amikor a Webhelyünkre látogat. 

Az adatok csak az olyan közösségi háló szolgáltatásokhoz kerülnek linkeken keresztül, mint a YouTube, Facebook, Twitter és Instagram. Ez azt jelenti, hogy a Webhelyünk látogatásával kapcsolatos adatai vagy a készülékén levő adatok nem továbbítódnak az érintett szolgáltatóhoz, ha nem kattint szándékosan a linkre.


II. Adatátvitel nevünkben történő adatkezeléshez


Néha speciális szolgáltatókat bízunk meg adatainak kezelésével. Gondosan választjuk ki szolgáltatóinkat, és rendszeresen ellenőrizzük őket. Csak a mi nevünkben és szigorúban a megfelelő rendeléskezelő szerződéseken alapuló utasításaink szerint kezelnek személyes adatokat.

Szolgáltatásaink hosztolásához az Adobe, 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, Egyesült Államok felhőszolgáltatásait használjuk.

Az Ön használati adatainak elemzéséhez a Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok szolgáltatásait használjuk.

 

III. Adatfeldolgozás az EU/EGT területén kívül


Az Ön adatait az Európai Unión („EU”) vagy az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli országokban is kezelik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden harmadik ország nyújt olyan szintű adatvédelmet, amit az Európai Bizottság megfelelően tart. Amennyiben az adatok olyan harmadik országokba továbbítódnak, ahol nem megfelelő az adatvédelmi szint, az adatok továbbítása előtt gondoskodunk róla, hogy az adatátvevő megfelelő szintű adatvédelmet nyújtson (pl. az adatátvevő öntanúsítással rendelkezik az EU-USA adatvédelmi pajzs szerint, vagy az adatátvevő EU szabványnak megfelelő szerződéses záradékokat fogadott el), vagy megszerezzük a felhasználóink kifejezett beleegyezését.
 

Példányt tudunk adni Önnek azokról a kifejezetten alkalmazandó előírásokról, amelyek biztosítják a megfelelő szintű adatvédelmet. Kérjük, a C szakaszban szereplő adatokat használja a példány kéréséhez.


IV. Személyes adatainak tárolási időtartama

 

Csak addig tároljuk a személyes adatait, amíg szükségesek azokra a célokra, amelyekre eredetileg gyűjtöttük őket. 

Személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy hírleveleket küldhessünk Önnek, amíg vissza nem vonja a beleegyezését.


B. Az Ön jogai


A vonatkozó adatvédelmi törvények az alábbi jogokat nyújtják Önnek:

 

Hozzáférési jog:
Jog információ eléréséhez arra vonatkozóan, hogy mely személyes adatait kezeljük, illetve jog egyéb információk (például a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak) eléréséhez és jog az adatok egy példányának megszerzéséhez.

 

Adathelyesbítési jog:
Ha személyes adatai hibásak vagy hiányosak, jogában áll azokat helyesbíteni.

 

Törlési jog:
A „személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog” alapján töröltetheti a személyes adatait, amennyiben nem kötelez bennünket törvény a megőrzésükre. A törlési jog nem abszolút jog. Például jogunk van arra, hogy folytassuk személyes adatainak kezelését, ha ilyen adatkezelés szükséges jogi kötelezettségeink teljesítéséhez vagy jogi követelések érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog:
Ilyen jog az adatok használatának korlátozására vagy az adathasználat módjára vonatkozó jog. Ez a jog speciális esetekre korlátozódik, és különösen akkor áll fenn, ha: (a) az adatok pontatlanok; (b) az adatkezelés törvénytelen, és Ön kifogásolja az adatainak törlését; (c) már nincs szükségünk az adatokra, de Önnek jogi követelések érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez kellenek az adatok. Ha az adatkezelés korlátozott, folytathatjuk az adatok tárolását, de nem fogjuk felhasználni őket. Listát vezetők azokról a személyekről, akik gyakorolták az adatkezelés korlátozásához való jogukat, és így biztosítjuk ennek a jognak a tiszteletben tartását.

 

Adathordozhatósághoz való jog:
Ez a jog arra jogosítja fel Önt, hogy saját céljaira rendezett, általánosan használt és géppel olvasható formátumban kapja meg személyes adatait, ahol ez technikailag lehetséges.

 

Kifogás joga:
Sajátos helyzetével összefüggő okok miatt jogában áll kifogásolni személyes adatainak kezelését, amennyiben az adatait közérdekből vagy érdekegyeztetés, például profilkészítés alapján kezelik. Ha él a kifogás jogával, megszüntetjük személyes adatainak kezelését, kivéve azt az esetet, ha nyomós okaink vannak, amelyek fontosabbak az Ön érdekeinél, vagy személyes adatainak kezelése szükséges jogi követelések érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez. Ha személyes adatait közvetlen marketing célokból kezeljük, Önnek joga van arra, hogy bármikor kifogásolja adatainak ilyen célú kezelését; ez vonatkozik a profilkészítésre olyan mértékben, ami az adott közvetlen marketinghez kapcsolódik.

 

Tájékoztatáshoz való jog:
Joga van közérthető és egyértelmű nyelven tájékoztatást kérni arról, hogy milyen módon kezeljük a személyes adatait.

 

Beleegyezés visszavonásához való jog:
Ha beleegyezett abba, hogy személyes adatait kezeljük, joga van arra, hogy bármikor visszavonja beleegyezését. A beleegyezés visszavonása nem befolyásolja a beleegyezés visszavonása előtt a beleegyezés alapján már elvégzett adatkezelés törvényszerűségét.
 

Amennyiben szeretné jogait gyakorolni, kérjük, a C szakaszban említett kapcsolattartóhoz intézze kérését.


C. Kapcsolatfelvétel


Ha bármilyen kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, írjon a data-protection.eu@basf.com címre, vagy forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz az alábbi címen:
 

Alexandra Haug

EU adatvédelmi tisztviselő

BASF SE

67056 Ludwigshafen, Németország

+49 (0) 621 60-0

E-mail: data-protection.eu@basf.com


D. Az Adatvédelmi Szabályzat módosításai


Fenntartjuk a jogot Ennek az Adatvédelmi Szabályzatnak időnkénti módosítására. Az Adatvédelmi Szabályzat módosításait Webhelyünkön tesszük közzé. A módosítások a Webhelyünkön történő közzétételtől érvényesek. Javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa meg ezt az oldalt, és ellenőrizze az esetleges módosításokat.
 

Frissítve: 2020. augusztus