SCOUTING

 

ਸਹਾਇਕ
ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ

 

ਖੇਤ ਵਿਚਲੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕਰੇ


 

   

xarvio™ SCOUTING ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। SCOUTING ਵਿਸ਼ਵਭਰ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਿਚਲੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ

 

ਐਪ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
SCOUTING

 

ਸਹਾਇਕ
ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ

 

ਖੇਤ ਵਿਚਲੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕਰੇ


 

ਐਪ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

 

xarvio™ SCOUTING ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। SCOUTING ਵਿਸ਼ਵਭਰ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਿਚਲੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ

 

SCOUTING

 

ਸਹਾਇਕ
ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ

 

ਖੇਤ ਵਿਚਲੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕਰੇ


xarvio® SCOUTING ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। SCOUTING ਵਿਸ਼ਵਭਰ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਿਚਲੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਐਪ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

 

SCOUTING ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

I acknowledge the transfer of my personal data to Google according to the privacy policy

Accept

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਓ

ਬਸ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਈ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੱਤੇ ਦੀ।

ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਪਾਸ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ

ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੋਖਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਡਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੀੜਿਆਂ, ਨਦੀਨਾਂ, ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
SCOUTING ਏਕੀਕਰਣ

SCOUTING ਐਪ ਹੁਣ FIELD MANAGER ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ

ਸਾਰੇ SCOUTING ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ FIELD MANAGER ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। SCOUTING ਨਿਰੀਖਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

“ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ”


ਸ਼ੁਭਮ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ

SCOUTING

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ

ਮੌਜੂਦਾ ਨਦੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਨ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।

ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ।

SCOUTING ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ!

 

“ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ” ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
 

 

SCOUTING app downloads

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ xarvio ਉਤਪਾਦ