Privatumo politika


Šios svetainės (toliau – „Svetainė“) teikėjas yra „BASF Digital Farming GmbH“ (toliau – „mes“). Toliau rasite informacijos apie tai, kaip, jums naudojantis mūsų Svetaine, yra apdorojami jūsų asmens duomenys.
 

Duomenų valdytojas: 

BASF Digital Farming GmbH

Im Zollhafen 24

50678 Köln, Germany (Vokietija)


A. Asmens duomenų tvarkymas


Toliau pateikta informacija apie tai, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis jums naudojantis šia Svetaine.


I. Duomenų apdorojimo tikslai ir teisinis pagrindas
 

1. Lankymasis svetainėje


Jums lankantis mūsų Svetainėje, dėl techninių priežasčių jūsų naršyklė ir (arba) prietaisas turi į mūsų žiniatinklio serverį perduoti tam tikrus duomenis, kad būtų galima suteikti jums informaciją, kurios pageidavote. Siekiant suteikti jums galimybę naudotis Svetaine, renkami, trumpam laikui įrašomi ir naudojami šie duomenys:
 

 • IP adresas
 • Užklausos data ir laikas
 • Užklausos turinys (konkretus puslapis)
 • Operacinė sistema ir jos sąsaja
 • Prieigos būsena / HTTP būsenos kodas
 • Perduotų duomenų kiekis
 • Svetainė, iš kurios pateikta užklausa
 • Naršyklė, kalba ir naršyklės programinės įrangos versija
   

Šių duomenų apdorojimo teisinis pagrindas yra teisėtas mūsų interesas galėti pasiūlyti jums mūsų paslaugas ir užtikrinti IT saugą. Siekdami apsaugoti su IT sauga susijusius savo teisėtus interesus, mes saugome šiuos duomenis […], kad įvykus neteisėtam pasinaudojimui prieiga arba mėginimams prisijungti prie vietos serverių galėtume inicijuoti asmens duomenų atsekimą.


2. Slapukų naudojimas

 • Slapukų apibrėžtis

  Šioje Svetainėje naudojame technologiją, vadinamą slapukais. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos jūsų naršyklė įrašo į jūsų prietaiso atmintį. Slapukuose saugoma tam tikra informacija (pvz., jūsų pasirinkta kalba arba puslapio nuostatos), kurią jūsų naršyklė mums gali vėl pateikti jums dar kartą apsilankius Svetainėje (priklausomai nuo slapuko gyvavimo trukmės).

 • Mūsų naudojami slapukai
  Slapukus skirstome į dvi kategorijas: (1) būtini slapukai, be kurių būtų apribotos mūsų Svetainės funkcijos; (2) nebūtini slapukai, naudojami svetainės analizės ir rinkodaros tikslais. Toliau pateiktose lentelėse pateikiama išsami informacija apie slapukus, naudojamus šioje Svetainėje. Teisinis pagrindas naudoti būtinus slapukus yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti Svetainės vientisumą ir saugumą bei galimybė suteikti specialias funkcijas. Teisinis pagrindas naudoti nebūtinus slapukus yra jūsų sutikimas. Jums lankantis mūsų Svetainėje pirmą kartą, Svetainėje pasirodys reklamjuostė su prašymu pateikti sutikimą dėl nebūtinų slapukų naudojimo. Jeigu sutikimą pateiksite, mes įrašysime slapuką jūsų kompiuteryje, ir reklamjuostė daugiau nepasirodys iki slapuko gyvavimo ciklo pabaigos. 
 • Slapukų nuostatų valdymas
  Jūs galite koreguoti ir keisti savo slapukų nuostatas spustelėję nuorodą „Slapukų nuostatos“. Šiame puslapyje taip pat galite atšaukti anksčiau pateiktą sutikimą dėl bet kokių slapukų.

 

3. Integruoti „YouTube“ vaizdo įrašai


a. Duomenų apdorojimas

Mūsų Svetainėje yra integruotų „YouTube“ vaizdo įrašų. Jie laikomi „YouTube“ platformoje ir gali būti peržiūrimi tiesiogiai mūsų Svetainėje. „YouTube“ yra „Google LLC“ paslauga. Vaizdo įrašai yra integruoti „sustiprintu privatumo režimu“. Tai reiškia, kad duomenys apie jus, vartotoją, nėra siunčiami „YouTube“, jeigu jūs neperžiūrite vaizdo įrašų. Be to, rodomas tik peržiūros paveikslėlis, įkeltas iš mūsų pačių žiniatinklio serverio. 

Duomenys perduodami tik tuo atveju, jeigu jūs paleidžiate vaizdo įrašą. Tokiu atveju mes neturime jokios įtakos duomenų persiuntimui. Duomenys persiunčiami bet kuriuo atveju – ir tada, kai „YouTube“ pateikia vartotojo paskyrą, prie kurios esate prisijungęs, ir tada, kai vartotojo paskyros nėra. Jeigu esate prisijungę prie „Google“, jūsų duomenys bus tiesiogiai priskirti jūsų paskyrai.  

 

b. Tikslai ir teisiniai pagrindai 

Savo Svetainėje naudojame „YouTube“ įskiepius, kad galėtume jums lengvai pateikti vaizdo įrašus. 

Teisinis tokių įskiepių apdorojimo pagrindas yra jūsų sutikimas, atitinkantis BDAR 6 str.  1 pastr. 1 (a) punktą. Jūs pateikiate sutikimą spustelėdami peržiūros paveikslėlyje esantį mygtuką „Paleisti“.  

Davę sutikimą, jūs turite teisę jį bet kuriuo metu atšaukti, ir šis atšaukimas neturės poveikio apdorojimo veiksmams, kurie buvo atlikti remiantis sutikimu iki jį atšaukiant.  

 

c. Platesnė informacija 

Platesnė informacija apie duomenų apdorojimą, konkrečiai – teisinį pagrindą ir „YouTube“ vykdomo duomenų saugojimo laikotarpį, pateikiami „Google“ privatumo politikoje (https://policies.google.com/privacy) ir privatumo reklamjuostėje, pateikiamoje „YouTube“ platformoje. Šiuose šaltiniuose taip pat pateikiama daugiau informacijos apie jūsų teises ir galimas privatumo apsaugos nuostatas. 

„Google“ taip pat apdoroja jūsų asmens duomenis JAV, trečiojoje šalyje, kurioje laikomasi tinkamo duomenų apsaugos lygio.


4. Mūsų svetainėje skelbiamos išorinės paslaugos ir turinys


Mūsų svetainėje nėra naudojamos jokios technologijos, kurios, jums lankantis mūsų svetainėje, automatiškai siųstų informaciją socialinių tinklų paslaugų teikėjams. 

Duomenys tokiems socialinių tinklų paslaugų teikėjams kaip „YouTube“, „Facebook“, „Twitter“ ir „Instagram“ perduodami tik per nuorodas. Tai reiškia, kad duomenys apie jūsų apsilankymą mūsų Svetainėje arba jūsų prietaise esantys duomenys atitinkamiems teikėjams perduodami tik tada, kai jūs tikslingai paspaudžiate nuorodą.


II. Duomenų perdavimas apdorojimui mūsų vardu


Jūsų duomenims apdoroti kartais samdome specializuotų paslaugų teikėjus. Paslaugų teikėjus kruopščiai atsirenkame ir reguliariai tikriname. Jie asmens duomenis apdoroja tik mūsų vardu ir griežtai laikydamiesi mūsų nurodymų, remdamiesi atitinkamomis užsakymų apdorojimo sutartimis.

Savo serveriui naudojame debesijos paslaugas, kurias teikia „Adobe“ (345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, United States (Jungtinės Amerikos Valstijos).

Jūsų naudojimo duomenų analizei naudojame paslaugas, kurias teikia „Google Inc.“ (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (Jungtinės Amerikos Valstijos).


III. Duomenų apdorojimas už ES ir (arba) EEE ribų


Jūsų duomenys taip pat apdorojami šalyse, esančiose už Europos Sąjungos (ES) ir (arba) Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Atkreipkite dėmesį, kad ne visos trečiosios šalys užtikrina duomenų apsaugos lygį, kurį Europos Komisija laiko tinkamu. Kai duomenys perduodami į trečiąsias šalis, kuriose duomenų apsaugos lygis nėra tinkamas, prieš perduodami duomenis mes užtikriname, kad gavėjas siūlo tinkamo lygio duomenų apsaugą (pvz., gavėjas yra savarankiškai gavęs ES ir JAV „privatumo skydo“ sertifikatą arba su mumis pasirašęs ES standartus atitinkančią sutartį), arba mes iš savo vartotojų esame gavę aiškų sutikimą.

Mes galime jums pateikti specialių taikomų ar sutartų reglamentų, užtikrinančių tinkamą duomenų apsaugos lygį, kopijas. Jeigu norite pateikti prašymą gauti kopiją, žr. C skyriuje pateiktą informaciją.

 

IV. Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis

 

Jūsų asmens duomenis saugome tik tiek, kiek tai būtina siekiant tikslų, dėl kurių duomenys ir buvo surinkti. 

Jūsų asmens duomenys apdorojami siekiant siųsti jums naujienlaiškius tol, kol jūs atšaukiate savo sutikimą.


B. Jūsų teisės


Taikomais duomenų apsaugos įstatymais jums suteikiamos toliau nurodytos teisės:

 

Prieigos teisė:
Teisė gauti informaciją, kuriuos jūsų asmens duomenis mes apdorojame, ir tam tikrą kitą informaciją (pvz., išsamiai išdėstytą šioje Privatumo politikoje), ir teisė gauti šių duomenų kopiją.

 

Teisė ištaisyti duomenis:
Jeigu jūsų asmens duomenys yra neteisingi arba nepilni, jūs turite teisę kreiptis dėl jų ištaisymo.

 

Teisė ištrinti:
Remdamiesi „teise būti pamirštam“ jūs galite reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, nebent mes būtume teisiškai įpareigoti juos išsaugoti. Teisė ištrinti nėra absoliuti. Pvz., mes turime teisę tęsti jūsų asmens duomenų apdorojimo veiksmus, jeigu to reikia siekiant įvykdyti mūsų teisinius įsipareigojimus arba parengti, vykdyti arba gintis nuo teisinio ieškinio.

 

Teisė uždrausti apdorojimą:
Ši teisė apima uždraudimą naudoti duomenis arba taikyti konkretų duomenų naudojimo būdą. Ši teisė galioja tik tam tikrais atvejais, konkrečiai: jeigu (a) duomenys yra netikslūs; (b) apdorojimas yra neteisėtas, ir jūs prieštaraujate, kad jūsų duomenys būtų ištrinti; (c) mums nebereikia jūsų duomenų, tačiau jums jie reikalingi siekiant parengti, vykdyti arba gintis nuo teisinio ieškinio. Uždraudus duomenų apdorojimą, mes galime toliau saugoti duomenis, bet jų nenaudojame. Siekdami užtikrinti, kad ši teisė nėra pažeidžiama, mes esame sudarę sąrašą žmonių, pasinaudojusių teise uždrausti duomenų apdorojimą.

 

Teisė į duomenų perkeliamumą:
Tai jūsų teisė gauti jūsų asmens duomenis jūsų pačių tikslais struktūruota, įprasta ir automatizuotai nuskaitoma forma, kai tai įmanoma techniškai.

 

Teisė prieštarauti:
Jūs turite teisę pateikti prieštaravimą dėl jūsų asmens duomenų apdorojimo konkrečiu atveju, jeigu šie duomenys yra apdorojami viešojo intereso tikslais arba remiantis interesų derinimu, įskaitant profiliavimą. Jums pasinaudojus teise prieštarauti, mes nebetęsime jūsų asmens duomenų apdorojimo veiksmų, nebent galėtume pateikti įtikinamas priežastis, kurios viršytų jūsų interesus, arba jeigu apdoroti jūsų asmens duomenis būtų būtina siekiant parengti, vykdyti arba gintis nuo teisinio ieškinio. Jeigu jūsų asmens duomenis mes apdorojame tiesioginės rinkodaros tikslais, jūs turite teisę bet kuriuo metu pateikti prieštaravimą dėl duomenų apdorojimo šiuo tikslu; teisė taip pat galioja profiliavimui, jeigu jis yra susijęs su tiesiogine rinkodara. 

 

Teisė į informaciją:
Jūs turite teisę būti paprasta, suprantama kalba informuoti apie tai, kaip mes apdorojame jūsų asmens duomenis.

 

Teisė atšaukti sutikimą:
Pateikę sutikimą dėl jūsų asmens duomenų apdorojimo, jūs turite teisę jį bet kuriuo metu atšaukti. Sutikimo atšaukimas neturi poveikio apdorojimo veiksmų, atliktų remiantis sutikimu iki jį atšaukiant, teisėtumui.


Jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis, pateikite prašymą kontaktiniam asmeniui, nurodytam C dalyje.


C. Kontaktiniai asmenys


Kilus klausimų dėl duomenų apsaugos, susisiekite el. paštu data-protection.eu@basf.com arba kreipkitės į mūsų duomenų apsaugos pareigūną šiuo adresu:
 

Ms. Alexandra Haug

EU Data Protection Officer

BASF SE

67056 Ludwigshafen, Germany (Vokietija)

+49 (0) 621 60-0

El. p.: data-protection.eu@basf.com


D. Privatumo politikos pakeitimai


Mes pasiliekame teisę retkarčiais atnaujinti šią Privatumo politiką. Šios Privatumo politikos atnaujinimai bus skelbiami mūsų Svetainėje. Pakeitimai įsigalioja juos paskelbus mūsų Svetainėje. Todėl rekomenduojame jums reguliariai lankytis šiame puslapyje ir patikrinti galimus atnaujinimus.
 

Atnaujinta: 2020 m. rugpjūtis