FIELD MANAGER FUNKCIJA

Sėja

Sėja, atsižvelgiant į skirtingas lauko zonas, siekiant sutaupyti ir gauti didesnį derlių.


Dirvožemio savybių skirtumai turi didelės įtakos daigumui ir galimam derliui atskirose laukų zonose. Analizuojant visus turimus duomenis apie kiekvieną laukų zoną, pvz., ankstesnės biomasės vidurkius, derliaus, dirvožemio žemėlapius, bei sudarant kintamus sėjos žemėlapius, FIELD MANAGER leidžia jums lengviau optimizuoti sėjos normas skirtingose laukų zonose.

Trumpai apie sėjos su xarvio privalumus

  • Optimizuota sėjos norma derlingose laukų zonose suteikia didesnį derlių
  • Mažiau derlingose laukų zonose galite taupyti sėklas, sumažinti augalų patiriamą stresą ir gauti daugiau derliaus.
  • Kintantys sėjos žemėlapiai tinkami daugeliui jūsų terminalų, siekiant lengvai pritaikyti sėjos normą
  • Sėjos žemėlapiai pagrįsti potencialiu kiekvienos laukų zonos derlingumu, t. y. analizuojant ankstesnio biomasės pasiskirstymo duomenis, derliaus ir dirvožemio žemėlapius
  • Valdymo zonas galima įtraukti į sėjos, tręšimo ir pasėlių apsaugos žemėlapius, pvz., buferines zonas ar paukščių lizdavietes
  • Žemėlapius galima koreguoti bet kuriuo metu
  • Paprasta dokumentuoti pritaikytus žemėlapius ir atlikti išsamią viso sezono rezultatų analizę