xarvio™ – Digital Farming Solutions

Plan Smarter. Grow Better.

Meer overzicht, minder risico's en meer zekerheid bij het plannen en nemen van beslissingen – xarvio™ – Digital Farming Solutions helpt u de groei potentie van uw land en percelen optimaal te benutten. Heel eenvoudig en ongecompliceerd. U verhoogt de efficiëntie, bespaart tijd, optimaliseert de teelt en inzet van gewasbescherming, en levert tegelijkertijd een bijdrage aan een duurzame landbouw.

FIELD MANAGER

Eenvoudig efficiënter gewasproductie

De landbouw wordt elke dag complexer. xarvio™ FIELD MANAGER helpt u om de controle over al uw Veeldbeheer activiteiten te behouden , voor een  efficiënt gewasproductie  en het meeste uit uw areaal .

Vooral wordt u voortdurend op de hoogte gehouden van wat er op uw percelen gebeurt, zodat u het exacte tijdstip van gewasbeschrmingsmiddelen bepalen en deze optimaal verdelen.
FIELD MANAGER maakt gebruik van de nieuwste technologieën, zoals satellietbeeldherkenning, in combinatie met uw ervaring en onze vakkennis.

Meer informatie

SCOUTING

Uw assistent in zakformaat

Meer weten, betere beslissingen nemen. xarvio™ SCOUTING maakt het u gemakkelijk om problemen en stressfactoren in het veld te herkennen en te benoemen. U hoeft alleen maar een foto met uw mobiele telefoon te maken. SCOUTING identificeerd onkruiden, telt en determineert insecten in de gele Moericke-schaal, herkent ziektes, analyseert bladbeschadigingen en geeft de stikstofstatus aan. U kunt SCOUTING gewoon gratis downloaden – via de App Store of Google Play.

Meer informatie