• Argentina (español)
 • Austria (Deutsch)
 • Belgium (français)
 • Belgium (Nederlands)
 • Brazil (português)
 • Canada (English)
 • Czech Republic (čeština)
 • France (français)
 • Germany (Deutsch)
 • Global (English)
 • Great Britain (English)
 • Hungary (magyar)
 • Netherlands (Nederlands)
 • Poland (polski)
 • Ukraine (українська)
 • USA (English)
Menu
Digital Farming – produkty

Identyfikacja wielu chwastów

Identyfikacja wielu chwastów, umożliwia rolnikom rozpoznawanie różnego rodzaju chwastów, znajdujących się na jednym zdjęciu. Dzięki temu otrzymują oni automatyczną ocenę spektrum chwastów. W przyszłości rolnicy będą również otrzymywać automatyczną ocenę liczby gatunków chwastów na m², a także procent pokrycia powierzchni chwastami.

W odniesieniu do 115 opisanych gatunków chwastów, algorytm pozwala osiągnąć dokładność rozpoznawania od 48% do 100%.

Zakres dokładności

96% z 115 chwastów zostało zidentyfikowanych w zakresie dokładności ponad 80%. Stopień dokładności może różnić się w zależności od etapu wzrostu. Ostre zdjęcia wykonane z maksymalnej odległości 50 cm, ilustrujące wczesny etap wzrostu, mają współczynnik dokładności odpowiadający przedstawionym powyżej prawdopodobieństwom.