• Argentina (español)
 • Austria (Deutsch)
 • Belgium (français)
 • Belgium (Nederlands)
 • Brazil (português)
 • Canada (English)
 • Czech Republic (čeština)
 • France (français)
 • Germany (Deutsch)
 • Global (English)
 • Great Britain (English)
 • Hungary (magyar)
 • Netherlands (Nederlands)
 • Poland (polski)
 • Ukraine (українська)
 • USA (English)
Menu
Digital Farming – produkty

Polityka prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych

xarvio Field Manager (zwany dalej „Serwisem”) jest dostarczany przez BASF SE, Niemcy, (zwanym dalej “BASF”). Dodatkowe informacje o dostawcy Serwisu zawiera znak firmowy(imprint).

BASF traktuje ochronę danych poważnie. Niniejszy dokument opisuje:

 • dane osobowe, które BASF zbiera, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową
 • cele, w których BASF wykorzystuje te dane
 • podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych
 • odbiorców tych danych osobowych
 • okres, w którym te dane osobowe będą przechowywane
 • czy jesteś zobowiązany/-a do podania danych osobowych

Ponadto chcielibyśmy poinformować o:

 • Twoich prawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych
 • Administratorze w rozumieniu przepisów ochrony danych i, w stosownych przypadkach, naszym Inspektorze ochrony danych

A. Postępowanie z danymi osobowymi

Omówienie postępowania z danymi osobowymi użytkowników korzystających z Serwisu przedstawiono poniżej. O ile w poniższych punktach nie stwierdzono inaczej, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z faktu, że przetwarzanie to jest niezbędne dla udostępnienia funkcjonalności Serwisu lub dla wystawiania na żądanie rachunków za korzystanie z odpłatnych części Serwisu. Spółka wykorzystuje również dane z Serwisu w dowolnych celach biznesowych BASF, takich jak rozwój, produkcja lub marketing wyrobów i usług (a w tym m.in. w celach statystycznych i w ramach ciągłego doskonalenia Serwisu), zapewniając jednak anonimowość poszczególnych użytkowników, a więc niemożność ich zidentyfikowania.

I. Korzystanie z Serwisu

Podczas każdej sesji korzystania z Serwisu, BASF otrzymuje następujące dane (niezbędne dla udostępnienia Serwisu):

 • adres IP,
 • data i godzina nawiązania łączności z Serwisem,
 • strefa czasowa ustalona na podstawie różnicy w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT)
 • informacja o systemie operacyjnym,
 • status dostępu / kod statusu HTTP,
 • wersja przeglądarki internetowej,
 • przesłana ilość danych,
 • ustawienia językowe i wersja Serwisu,
 • dane do logowania (nazwa użytkownika i hasło).

BASF przechowuje takie dane przez określony czas, by móc chronić swe uzasadnione interesy prawne (np. na potrzeby śledzenia danych osobowych w przypadku nieupoważnionego nawiązania lub próby nawiązania połączenia z serwerami Spółki oraz. aby chronić nas przed atakami i zapewniać prawidłowe działanie naszej strony internetowej). W ten sposób przechowujemy dane tymczasowo i z ograniczonym dostępem przez maksymalny czas 180 dni. Okres ten może zostać przedłużony, jeśli i do zakresu niezbędnego do ścigania ataków i incydentów.

Przetwarzamy Twoje dane w celu zapewnienia funkcjonalności Serwisu , zgodnie z Twoim pytaniem i zapotrzebowaniem na treści w nim zawarte. Przechowujemy Twoje dane w zakresie koniecznym do udzielenia odpowiedzi i sprostania Twojemu żądaniu/oczekiwaniu.

1. Rejestracja i logowanie

By skorzystać z Serwisu, użytkownik musi zarejestrować w nim konto, którego ustawienia obejmują dane do logowania. W związku z utworzeniem konta i późniejszym logowaniem się na nim, BASF gromadzi następujące informacje o użytkownikach:

 • nazwisko i imię,
 • dane kontaktowe (w tym adres e-mail i numer telefonu),
 • nazwa użytkownika i hasło do logowania,
 • dane o logowaniach wraz z czasem (w pliku dziennika logowań).

BASF przetwarza te dane osobowe, by móc udostępniać Serwis użytkownikom i tak długo jak dane konto pozostaje aktywne. Są one automatycznie usuwane po zdezaktywowaniu konta użytkownika.

2. Jaka jest podstawa prawna w przypadku przetwarzania?

Podstawa prawna w przypadku przetwarzania znajduje się w ustępie 1 litera (f) Artykułu (6) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) .
W przypadku gdy użytkownik wyraził dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną dla przetwarzania takich danych stanowi Art.6 ust. 1 litera a RODO.

3. Do jakich odbiorców przesyłamy Twoje dane?

Przesyłamy dane do Podmiotów przetwarzających dane z siedzibą w Unii Europejskiej. Takie Podmioty przetwarzające przetwarzają dane osobowe wyłącznie według naszych instrukcji, a przetwarzanie odbywa się w naszym imieniu. Nie zamierzamy przesyłać Twoich danych osobowych do innego kraju.

4. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Firma BASF wdrożyła środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przed przypadkową lub niezgodną z prawem modyfikacją, zniszczeniem, utratą lub nieuprawnionym ujawnieniem.  Środki te będą stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

5. Ustawienia ciasteczek na stronie internetowej Serwisu

 • Czym są ciasteczka?
  Strona internetowa Serwisu korzysta z tzw. "ciasteczek". Ciasteczko to mały plik tekstowy zapisywany w pamięci urządzenia użytkownika przez przeglądarkę internetową. Pliki takie zawierają pewne informacje (np. preferowany język lub ustawienia lokalne), które przeglądarka może przesłać do Serwisu podczas następnej wizyty na jego stronie internetowej (zależnie od okresu ważności tych plików).
 • Jakie ciasteczka są wykorzystywane?
  Występują dwa rodzaje ciasteczek: (1) funkcjonalne, bez których funkcjonalność strony byłaby ograniczona i (2) opcjonalne – wykorzystywane do analizy strony i w marketingu. Oto szczegółowy opis ciasteczek wykorzystywanych przez BASF:

Ciasteczka funkcjonalne

Zawartość i zastosowanie Okres ważności

DF_Token: 

Zakodowany znacznik wykorzystywany do uwierzytelniania użytkownika
w serwisie zapewnianym przez Kierownika Lokalnego

Sesja łączności
glt_APIKEY: 
Zakodowany znacznik wykorzystywany do uwierzytelniania użytkownika
w serwisie zapewnianym przez GIGYA
Sesja łączności

Ciasteczka opcjonalne

Zawartość i zastosowanie Okres ważności Aktywne / 
Nieaktywne
Website analysis with Google Analytics _ga
Ciasteczka te przypisują urządzeniu użytkownika losowo
wygenerowany identyfikator, który umożliwia Spółce
rozpoznanie urządzenia podczas następnej sesji łączności.
Szczegółowe informacje o analizie strony internetowej
przedstawiono w odpowiednim punkcie poniżej.
6 miesięcy On/Off
Website analysis with Google Analytics _gat
Ciasteczko to nie zawiera żadnych danych umożliwiających
zidentyfikowanie użytkownika. Optymalizuje ono przesył
informacji potrzebnych do analizowania strony internetowej.
10 minut  
Cookie Purpose End-of-life
dtCookie Tracks a visit across multiple requests. Will be deleted, when the browser is closed
dtLatC Measures server latency for performance monitoring Will be deleted, when the browser is closed
dtPC Required to identify proper endpoints for beacon transmission; includes session ID for correlation Will be deleted, when the browser is closed
dtSa Intermediate storage for page-spinning actions
The dtSa cookie is used to save user action names, such as Click on Login across different pages. This is required because page loads result in JavaScript code restart and so all contextual information must be stored in cookies.
Will be deleted, when the browser is closed
dtBw Bandwith measure Will be deleted, when the browser is closed
rxVisitor Visitor ID to correlate sessions Will be stored for two years
rxvt Session timeout Will be deleted, when the browser is closed

With the following cookies, the Dynatrace analysis tool collects anonymized information to monitor the quality of service of the website. For quality reasons, anonymized user experience data such as e.g. the experienced response times of a visitor or errors in the browser and in the backend are recorded and held for a few days to analyze the problem.

Floodlight

DCM (Doubleclick Manager – Google) – Pixel
Floodlight recognizes users by their cookie ID or mobile ID, which becomes the user ID. Floodlight records the user ID after any impression, click, or other activity that results in a call to our servers. In this way, the activity of a given user can be tracked.

Name Purpose and content Lifespan
Conversion_Registration_FM Used for counting and marking Users who reached the registration confirmation page. Audience has been build on these users to be excluded from retargeting. 90 Days
DCM_Visit_RegistrationPage_NEW_FM Used for counting Users who visited the following page: https://fm.xarvio.com  
DCM_Visits_LP_xarvio.com Used for counting Users who visited the following page: https://www.xarvio.com  
FieldManager_Germany_HomepageVisit Used for counting Users who visited the following page: https://www.xarvio.com/de-DE/Field-Manager  
Install_LP_FM_Android Used for counting Users who visited the following page: https://www.xarvio.com/de/Field-Manager  
Install_LP_FM_iOS Used for counting Users who visited the following page: https://www.xarvio.com/de/Field-Manager  
Visit_LP_FM Used for counting  and marking Users who visited the following page: https://www.xarvio.com/de/Field-Manager. Users were collected in Audience List and that list was targeted in campaing. 90 Days
Visit_LP_Registration_FM Used for counting  and marking Users who visited the following page: https://fm.xarvio.com/de/de_de/registration. Users were collected in Audience List and that list was targeted in campaing. 90 Days

Facebook Pixel

Facebook cookie used for website analytics, ad targeting, and display measurement.

 • https://www.facebook.com/policies/cookies
Facebook
Authentication
Cookie Contents Purpose Lifespan
lu User ID and miscellaneous log in information (e.g., number of logins per account, state of the "remember me" check box, etc.) Used to record whether the person chose to remain logged in 2 years
xs Session ID, creation time, authentication value, secure session state, caching group ID Used in conjunction with the c_user cookie to authenticate your identity to Facebook 90 days
c_user User ID Used in conjunction with the xs cookie to authenticate your identity to Facebook 90 days
m_user Email, User ID, authentication value, version, user agent capability, creation time, Facebook version indicator Used to authenticate your identity on Facebook's mobile website 90 days
pl Y/N Used to record that a device or browser logged in via Facebook platform 90 days
dblc Login authentication values Used to enable device-based logins 2 years
aks Account kit access token Determines the login state of a person visiting accountkit.com 30 days
aksb Request time value Authenticates logins using Account Kit 30 minutes
sfau Encrypted user ID, contact point, time stamp, and other login information Optimizes recovery flow after failed login attempts 1 day
       
Security, Site and Product Integrity
Cookie Contents Purpose Lifespan
ick Encryption key Stores an encryption key used to encrypt cookies 2 years
Digital signature and time stamp Used to indicate the last time a person entered his or her password 90 days
datr Browser identifier and time stamp Identifies browsers for purposes of security and site integrity, including for account recovery, and identification of potentially compromised accounts. 2 years
sb Browser identifier and time stamp Identifies browser for login authentication purposes 2 years
       
Advertising and measurement
Cookie Contents Purpose Lifespan
fr User and browser ID; time stamp; miscellaneous other data Facebook’s primary advertising cookie, used to deliver, measure, and improve the relevancy of ads. 90 days
oo 1 or 0 Used to record advertising opt outs 5 years
ddid Object ID and App ID Used to open a specific location in an advertiser's app upon installation 28 years
_fbc Subdomain index, timestamp, Facebook click ID Used to deliver, measure, and improve the relevancy of ads 90 days
_fbp Subdomain index, timestamp, random number Identifies browsers for the purposes of providing advertising and site analytics services 90 days
       
Site Features and Services
Cookie Contents Purpose Lifespan
dpr Numeric value between 1 and 2 indicating device pixel ratio Allows delivery of optimal experience for user's screen 7 days
gu Serialized ID based on large random secret Allows for guest payments, cart updates, and view order history session
lh List of locales used on the browser Used to improve the user experience on shared computers 7 days
locale Locale Identifies the country and chosen language of the last logged in user of the browser or the international domain used to access Facebook 7 days
sb Browser identifier and time stamp Used to improve friend suggestions 2 years
shopping_cart Serialized ID based on large random secret Allows for FB to keep track of all the items a customer is looking to purchase session
wd Screen or window dimensions Allows for FB to keep track of all the items a customer is looking to purchase session
       
Performance
Cookie Contents Purpose Lifespan
js_ver Count of days Records the age of Facebook javascript files 7 days
rc Numeric value between 1 and 20 Used to optimize site performance for advertisers  
       
Analytics and Research
Cookie Contents Purpose Lifespan
campaign_click_url URL Records the Facebook URL that an individual landed on after clicking on an ad promoting Facebook 30 days
 • Jak zapobiec ustawieniu ciasteczek?
  Ze strony internetowej BASF można oczywiście korzystać, nie ustawiając żadnych ciasteczek. Ciasteczka można skonfigurować lub całkowicie zdezaktywować w przeglądarce, w dowolnym czasie. Może to jednak skutkować ograniczeniem funkcji strony lub wpłynąć niekorzystnie na wygodę korzystania z niej. Użytkownik może w dowolnym czasie sprzeciwić się ustawianiu ciasteczek opcjonalnych, korzystając z odpowiedniej opcji sprzeciwu wskazanej w tabeli powyżej.

6. Analityka

Serwis BASF korzysta z usługi Google Analytics świadczonej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
Google będzie analizować korzystanie z Serwisu przez użytkowników w imieniu BASF, by umożliwić jej lepsze zrozumienie korzystania z Serwisu, co z kolei pozwoli na ulepszenie go w interesie klientów BASF. Informacje gromadzone przez Google w związku z korzystaniem z Serwisu (np. odwiedzane treści Serwisu, ustawienia językowe użytkowników, systemy operacyjne, rozdzielczość monitora ) będą przesyłane do serwera Google zlokalizowanego w UAA, gdzie będą one przechowywane i analizowane. Odpowiednie wyniki będą następnie udostępniane Spółce w postaci zanonimizowanej. Wykorzystanie danych przez użytkowników nie będzie kojarzone z ich pełnymi adresami IP w ramach tego procesu. BASF uaktywniła w swej Aplikacji funkcję anonimizacji adresów IP oferowaną przez Google, która usunie ostatnich 8 cyfr (typ IPv4) lub ostatnich 80 bitów (typ IPv6) z adresu IP użytkownika. Ponadto, Google jest organizacją certyfikowaną na mocy zawartej pomiędzy UE i USA umową o ochronie poufności (EU-US Privacy Shield), co gwarantuje utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych przez Google w USA.

Dodatkowe informacje o usłudze Google Analytics są dostępne na stronach Google Analytics Terms of Use (warunki korzystania z usługi), Privacy and Data Protection Guidelines of Google Analytics (zasady prywatności i ochrony danych) oraz Google Privacy Policy (regulamin prywatności).

BASF analizuje wykorzystanie Serwisu przez użytkownika tylko wówczas, gdy uzyskała wcześniej jego zgodę – udzieloną po pierwszym nawiązaniu łączności z Serwisem lub znajdującym się na górze strony przełącznikiem udzielenia / cofnięcia zgody. Użytkownik może cofnąć zgodę w dowolnym czasie, przestawiając ten przełącznik.

7. Reklama on-line oparta na analizie zachowań

Mobilna Aplikacja z Serwisu BASF korzysta z usługi "dostosowania" spółki Adjust GmbH, Saarbruecker Straße 36, 10405 Berlin ("Adjust"). W przypadku pobrania Aplikacji w kontekście pewnych kampanii marketingowych (np. pobranie aplikacji po wejściu do sklepu z aplikacjami poprzez kliknięcie jakiejś reklamy, usługa Adjust przeanalizuje wykorzystanie Aplikacji przez użytkownika (np. wykorzystywane części usługi i częstotliwość korzystania). W tym celu oprócz danych o wykorzystaniu przetwarzane mogą być następujące dane: adres IP, adres MAC, identyfikatory mobilne zależne od urządzenia – takie jak identyfikator reklamowy IDFA (Identifier for Advertising) i identyfikator dostawcy IDFV (Identifier for Vendor) w systemie iOS, Android ID lub Google Advertising ID (jeśli w urządzeniu zostały aktywowane Google Play Services), Windows ID. Dane te będą przesyłane do serwera usługi Adjust, gdzie będą przechowywane i analizowane. Odpowiednie wyniki będą następnie udostępniane BASF w postaci zanonimizowanej. Spółka i jej partner, Adjust, będą wykorzystywały te informacje do lepszego dostosowania reklam do zainteresowań użytkowników, do oceny efektywności kampanii promocyjnych i do lepszego rozpoznania zachowań gości po zapoznaniu się przez nich z pewnymi aplikacjami i po pobraniu Aplikacji.
Dodatkowe informacje o usłudze Adjust są dostępne na stronie www.adjust.com.

Akceptując niniejszą "Informację o ochronie danych osobowych", użytkownik zgadza się na przetwarzanie wspomnianych danych na potrzeby reklamy on-line opartej na analizie zachowań.
Użytkownik może wycofać swą zgodę na ten rodzaj wykorzystywania przez niego Aplikacji w dowolnym czasie, odinstalowując Aplikację z urządzenia mobilnego, lub wchodząc na stronę https://www.adjust.com/opt-out/, wybierając urządzenie i wprowadzając identyfikator urządzenia. Usługa Adjust wyłączy wówczas natychmiast funkcję śledzenia wykorzystania danych w Aplikacjach korzystających z tego rozwiązania. Ewentualne pytania dotyczące wycofania zgody można kierować na adres: privacy@adjust.com lub legal@adjust.com.

 

II. Przekazywanie danych do przetwarzania zleconego

Na potrzeby przetwarzania danych użytkowników BASF będzie w pewnym zakresie korzystać z wyspecjalizowanych wykonawców. BASF wybiera takich wykonawców ostrożnie i monitoruje ich na bieżąco. W zależności od umów o przetwarzanie danych, będą oni przetwarzać dane osobowe tylko na zlecenie BASF, przestrzegając ściśle otrzymanych od niej instrukcji.

III. Prywatność dzieci

Serwis przeznaczony jest dla osób powyżej 18. roku życia. Nie zamierzamy zbierać informacji o osobach poniżej 18. roku życia.

Żadne informacje nie powinny być przesyłane lub publikowane w Serwisie przez osoby w wieku poniżej 18 lat. Jeśli taka osoba przesyła dane osobowe za pomocą Serwisu, usuniemy takie informacje, gdy tylko dowiemy się o jej wieku, a następnie nie będziemy ich wykorzystywać w żadnym celu.

B. Informacje o prawach użytkowników

Masz określone prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w tym prawo do żądania kopii danych osobowych, które o Tobie posiadamy, jeśli poprosisz nas o to na piśmie:

B.1. Prawo do dostępu: prawo do uzyskania dostępu do informacji (jeśli je przetwarzamy) i innych określonych informacji (jak te podane w niniejszej Polityce prywatności);

B.2. Prawo do poprawy: jeśli Twoje dane osobowe są niepoprawne lub niepełne, masz prawo do ich poprawy;

B.3. Prawo do usunięcia: znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”, które umożliwia poproszenie o usunięcie Twoich danych osobowych, jeśli nie mamy ważnego powodu, by je wykorzystywać. Nie jest to ogólne prawo do usunięcia; istnieją pewne wyjątki. Na przykład, mamy prawo do kontynuowania wykorzystywania Twoich danych osobowych, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub ustanowienia, wykonania lub obrony oświadczeń prawnych.

B.4. Prawo do ograniczenia wykorzystania Twoich danych: prawo do zawieszenia wykorzystania Twoich danych osobowych lub ograniczenie sposobu, w jaki je wykorzystujemy. Należy pamiętać, że prawo to jest ograniczone do pewnych sytuacji: gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie za Twoją zgodą, możesz tylko poprosić o ograniczenie na podstawie: (a) niedokładności danych; (b) gdy przetwarzanie przez nas jest niezgodne z prawem i nie chcesz, aby Twoje dane zostały usunięte; (c) potrzebujesz ich do oświadczenia prawnego; lub (d) nie potrzebujemy już wykorzystywać danych w celach, w których je przechowywaliśmy. Gdy przetwarzanie jest ograniczone, nadal możemy przechowywać Twoje dane, ale nie możemy ich dłużej wykorzystywać. Prowadzimy listy osób, które poprosiły o ograniczenie wykorzystania ich danych osobowych, aby upewnić się, że ograniczenie jest w przyszłości respektowane;

B.5. Prawo do przenoszenia danych: prawo do żądania przenoszenia, kopiowania lub przesyłania (jeśli jest to technicznie wykonalne) Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu formacie w celach własnych w ramach różnych usług;

B.6. Prawo do sprzeciwu: prawo do sprzeciwu wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych w tym przypadków, w których wykorzystujemy je w naszych uzasadnionych interesach, bezpośrednim marketingu;

B.7. Prawo do otrzymywania informacji: masz prawo do otrzymywania jasnych, przejrzystych i łatwo zrozumiałych informacji o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe; oraz

B.8. Prawo do wycofania zgody: jeśli udzieliłeś/-aś zgody na wszystko, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, masz prawo do wycofania się z tej zgody w każdym momencie (chociaż jeśli tak zrobisz, nie oznacza to, że cokolwiek, co zrobiliśmy z Twoimi danymi osobowymi do tej pory za Twoją zgodą było niezgodne z prawem).
Korzystanie z tych praw jest bezpłatne, jednak musisz udowodnić swoją tożsamość za pomocą 2 elementów identyfikacji. Dołożymy wszelkich starań zgodnie z naszym prawnym obowiązkiem, aby dostarczyć, poprawić lub usunąć Twoje dane osobowe w naszych plikach.
W celu uzyskania informacji lub skorzystania z Twoich praw określonych w niniejszej Polityce prywatności i/lub złożyć reklamację, skontaktuj się z nami za pomocą e-maila lub napisz do nas, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 30 dni. Dane kontaktowe można znaleźć w sekcji C poniżej.
Gdy otrzymamy pisemne reklamacje, skontaktujemy się z osobą, która złożyła reklamację, aby podjąć odpowiednie działania. Współpracujemy z odpowiednimi organami regulacyjnymi, w tym z lokalnymi organami ochrony danych, aby rozwiązywać reklamacje, których nie możemy rozwiązać bezpośrednio.
Jeśli nie jesteś zadowolony/-a ze sposobu, w jaki rozpatrujemy reklamacje składane przez ciebie, możesz skierować swoją reklamację do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych.

C. Adres kontaktowy

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o przesłanie wniosku do:
Pani Alexandry Haug
EU Data Protection Officer
67056 Ludwigshafen
+49 (0) 621 60-0
E-Mail: data-protection.eu@basf.com

Gdzie możesz złożyć reklamację?
Masz prawo złożyć reklamację u naszego Inspektora ochrony danych (dane kontaktowe poniżej) lub u organu nadzorującego, szczególnie w Państwie członkowskim, w którym mieszkasz, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia. Możesz również skontaktować się z naszym Głównym organem ochrony danych:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

Administratorem ochrony danych osobowych jest:
BASF SE z siedzibą w Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-Str. 38, Niemcy
Naszym Inspektorem ochrony danych jest:
Alexandra Haug
Inspektor ochrony danych UE w BASF
67056 Ludwigshafen
+49 (0) 621 60-0
E-Mail: data-protection.eu@basf.com

• Skontaktuj się z Inspektorem ochrony danych UE w BASF

D. Zmiany w "Informacji o ochronie danych osobowych"

BASF zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej „Informacji o ochronie danych osobowych". Aktualizacje takie będą publikowane w Aplikacji. Każda zmiana obowiązuje od chwili opublikowania jej w Aplikacji. W związku z tym zalecane jest okresowe wchodzenie na stronę i sprawdzanie, czy nie pojawiły się zmiany.

Data ostatniej aktualizacji: 01.08.2018