xarvio FIELD MANAGER

Pakiety i Ceny
2022

FIELD MANAGER Podstawowy

Darmowy

2 pola w pakicie xarvio FIELD MANAGER Premium bezpłatnie**

Prognoza pogody dla pól
 • Godzinowa prognoza pogoda dla planowania zabiegów rolniczych (temperatura, opady, prędkość i kierunek wiatru oraz nasłonecznienie)
 • Integracja własnej stacji meteorologicznej
 • Dostęp do historycznych danych pogodowych dla Twoich pól
Pełna dokumentacja i raporty sezonowe
 • Dokumentuj i przeglądaj wszystkie działania
 • Twórz raporty sezonowe w postaci plików PDF dla całego gospodarstwa
Wizualizacja map pola
 • Wizualizuj i analizuj strefowych map wysiewu, nawożenia, ochrony roślin, regulatorów wzrostu i plonów
 • Przesyłaj własne mapy za pomocą pamięci USB lub bezprzewodowo z Agrirouter lub MyJohnDeere
Udostępnianie gospodarstwa i organizacja pracy Twojego zespołu
 • Dziel się obserwacjami polowymi i zadaniami między pracownikami, doradcami, wykonawcami lub dystrybutorami - na wszystkich urządzeniach
Notatki polowe
 • Dodawaj zdjęcia z lustracji pola, zabiegi i notatki dla każdego z Twoich pól i udostępniaj je swoim współpracownikom
Integracja z aplikacją xarvio SCOUTING
 • Zrób zdjęcie, aby zidentyfikować problemy na Twoim polu i udokumentuj je w programie FIELD MANAGER.
Strefy zarządzania
 • Twórz mapy jednolitej aplikacji uwzględniające np.: strefy buforowe lub strefy bioróżnorodności

**Możliwość rozszerzenia pakietu dla dwóch pierwszych pól utworzonych w systemie

 

Pobierz FIELD MANAGER bezpłatnie już teraz   Porównaj wszystkie funkcje

FIELD MANAGER Pro

950 zł

365 dni/gospodarstwo
(bez VAT)

2 pola w pakicie xarvio FIELD MANAGER bezpłatnie**
+ Pakiet Podstawowy

Aktualne mapy biomasy bazujące na danych satelitarnych
 • Obserwuj rozwój biomasy w każdej strefie pola
 • Porównuj skuteczność różnych strategii produkcji roślinnej
Mapy zmiennego nawożenia
 • Mapy zmiennego nawożenia dla N, P i K, gotowe do użycia z terminalami większości maszyn rolniczych
Historyczne mapy potencjału plonów bazujące na danych satelitarnych
 • Wizualizacja potencjału plonów dla każdej ze stref Twojego pola
 • Porównuj bieżącą wydajność pola z poprzednimi sezonami
Analiza map stref pola
 • Porównuj np. mapy nawożenia z mapami biomasy
 • Monitoruj i oceniaj efekty swoich decyzji agronomicznych
Mapy zmiennego wysiewu
 • Zoptymalizuj ilość wysiewu do potencjału plonowania i map strefowych gleby

**Możliwość rozszerzenia pakietu dla dwóch pierwszych pól utworzonych w systemie

 

Pobierz FIELD MANAGER bezpłatnie już teraz   Porównaj wszystkie funkcje

FIELD MANAGER Premium

2000 zł

365 dni/gospodarstwo
(bez VAT)

+ Pakiet Pro

Zoptymalizowane terminy zabiegów ochrony1
 • Prognozy ryzyka wystąpienia chorób i szkodników dla każdego pola
 • Opłacalna i zrównoważona ochrona upraw dzięki zalecanym terminom aplikacji i dawkowaniu
 • Chroń swoje pola tylko wtedy, gdy jest to konieczne
Prognozowanie faz wzrostu3
 • Specyficzne dla pola, automatyczne modelowanie etapów wzrostu upraw
 • Na podstawie modelowania danych satelitarnych, pogodowych, odmiany i daty siewu
 • Zalecenia dla optymalnego czasu nawożenia na podstawie faz wzrostu
 • Polepsz planowanie zabiegów na Twoim polu
Mapy zmiennej aplikacji środków ochrony roślin2
 • Automatyczne mapy zmiennej aplikacji dla maksymalnie 5-ciu stref w oparciu o dane satelitarne i rozwój biomasy
 • Gotowe do użycia z terminalami większości maszyn rolniczych, przesyłane za pomocą pamięci USB, MyJohnDeere lub Agriroutr

1 Fungicydy i regulatory wzrostu dla pszenicy, jęczmienia i żyta ozimego, buraka cukrowego i ziemniaka; insektycydy dla rzepaku ozimego
2 Fungicydy i regulatory wzrostu dla pszenicy i jęczmienia ozimego.
3 Pszenica, jęczmień i żyto ozime, ziemniak, burak cukrowy i rzepak ozimy

 

Pobierz FIELD MANAGER bezpłatnie już teraz   Porównaj wszystkie funkcje

Korzystanie z xarvio FIELD MANAGER jest opłacalne zarówno w normalnych warunkach pogodowych, jak i w czasie suszy.

Optymalizacja terminów stosowania fungicydów w pszenicy


Normalne warunki pogodowe

(2017-2021; 120 lokalizacji w BE, FR, DE, PL, UA, UK)​


+140 zł/ha

zysku brutto 

−31 %

mniejsze zużycie fungicydów

 

 


Skrajna susza

(2020; 20 lokalizacji w DE, FR, PL, UA, UK)


+85 zł/ha

zysku brutto

−30 %

mniejsze zużycie fungicydów

 

 
Mapy zmiennej aplikacji dla pszenicy
 


Normalne warunki pogodowe

 (2019-2021; 98 lokalizacji w DE, FR, UK, UA)​


+122 zł/ha

zysku brutto

−15 %

mniejsze zużycie fungicydów

+1 %

wzrostu plonów


Skrajna susza

(2020 r.; 21 lokalizacji w DE, FR, UA, UK)


+90 zł/ha

zysku brutto

−18 %

mniejsze zużycie fungicydów

+1 %

wzrostu plonów

Wszystkie dane przedstawiają wartości średnie.

Porównaj funkcje pakietu

Funkcje
Podstawowy
Pro
Premium

Prognoza pogody dla pól
 • Godzinowa prognoza pogoda dla planowania zabiegów rolniczych (temperatura, opady, prędkość i kierunek wiatru oraz nasłonecznienie)
 • Integracja własnej stacji meteorologicznej
 • Dostęp do historycznych danych pogodowych dla Twoich pól
  

 

  

 

  

 


Wizualizacja map pola
 • Wizualizuj i analizuj strefowych map wysiewu, nawożenia, ochrony roślin, regulatorów wzrostu i plonów
 • Przesyłaj własne mapy za pomocą pamięci USB lub bezprzewodowo z Agrirouter lub MyJohnDeere
  

 

  

 

  

 


Notatki polowe
 • Dodawaj zdjęcia z lustracji pola, zabiegi i notatki dla każdego z Twoich pól i udostępniaj je swoim współpracownikom
  

 

  

 

  

 


Strefy zarządzania
 • Twórz mapy jednolitej aplikacji uwzględniające np.: strefy buforowe lub strefy bioróżnorodności
  

 

  

 

  

 


Pełna dokumentacja i raporty sezonowe
 • Dokumentuj i przeglądaj wszystkie działania
 • Twórz raporty sezonowe w postaci plików PDF dla całego gospodarstwa
  

 

  

 

  

 


Udostępnianie gospodarstwa i organizacja pracy Twojego zespołu
 • Dziel się obserwacjami polowymi i zadaniami między pracownikami, doradcami, wykonawcami lub dystrybutorami - na wszystkich urządzeniach
  

 

  

 

  

 


Integracja z aplikacją xarvio SCOUTING
 • Zrób zdjęcie, aby zidentyfikować problemy na Twoim polu i udokumentuj je w programie FIELD MANAGER.
  

 

  

 

  

 


Aktualne mapy biomasy bazujące na danych satelitarnych
 • Obserwuj rozwój biomasy w każdej strefie pola
 • Porównuj skuteczność różnych strategii produkcji roślinnej
  

 

  

 

  

 


Historyczne mapy potencjału plonów bazujące na danych satelitarnych
 • Wizualizacja potencjału plonów dla każdej ze stref Twojego pola
 • Porównuj bieżącą wydajność pola z poprzednimi sezonami
  

 

  

 

  

 


Mapy zmiennego wysiewu
 • Zoptymalizuj ilość wysiewu do potencjału plonowania i map strefowych gleby
  

 

  

 

  

 


Mapy zmiennego nawożenia
 • Mapy zmiennego nawożenia dla N, P i K, gotowe do użycia z terminalami większości maszyn rolniczych
  

 

  

 

  

 


Analiza map stref pola
 • Porównuj np. mapy nawożenia z mapami biomasy
 • Monitoruj i oceniaj efekty swoich decyzji agronomicznych
  

 

  

 

  

 


Zoptymalizowane terminy zabiegów ochrony1
 • Prognozy ryzyka wystąpienia chorób i szkodników dla każdego pola
 • Opłacalna i zrównoważona ochrona upraw dzięki zalecanym terminom aplikacji i dawkowaniu
 • Chroń swoje pola tylko wtedy, gdy jest to konieczne
  

 

  

 

  

 


Mapy zmiennej aplikacji środków ochrony roślin2
 • Automatyczne mapy zmiennej aplikacji dla maksymalnie 5-ciu stref w oparciu o dane satelitarne i rozwój biomasy
 • Gotowe do użycia z terminalami większości maszyn rolniczych, przesyłane za pomocą pamięci USB, MyJohnDeere lub Agriroutr
  

 

  

 

  

 


Prognozowanie faz wzrostu3
 • Specyficzne dla pola, automatyczne modelowanie etapów wzrostu upraw
 • Na podstawie modelowania danych satelitarnych, pogodowych, odmiany i daty siewu
 • Zalecenia dla optymalnego czasu nawożenia na podstawie faz wzrostu
 • Polepsz planowanie zabiegów na Twoim polu
  

 

  

 

  

 


**Możliwość rozszerzenia pakietu dla dwóch pierwszych pól utworzonych w systemie

1 Fungicydy i regulatory wzrostu dla pszenicy, jęczmienia i żyta ozimego, buraka cukrowego i ziemniaka; insektycydy dla rzepaku ozimego
2 Fungicydy i regulatory wzrostu dla pszenicy i jęczmienia ozimego.
3 Pszenica, jęczmień i żyto ozime, ziemniak, burak cukrowy i rzepak ozimy