FUNKCJE FIELD MANAGER

Monitor pola

Otrzymuj, przesyłaj i analizuj wszystkie informacje specyficzne dla stref Twojego pola w jednym miejscu. Zwiększ przejrzystość i podejmuj bardziej przemyślane decyzje przez cały rok.

Dodawaj strefy zarządzania polami; na przykład strefy buforowe, strefy bioróżnorodności, poletka próbne lub przeszkody; zgodnie z potrzebami Twojego gospodarstwa.

Korzyści z Monitora pola widoczne już na pierwszy rzut oka

Aktualne mapy biomasy

Na podstawie aktualnych danych satelitarnych, identyfikuj strefy pola o wysokiej i niskiej wydajności

 • NOWOŚĆ -Rzeczywiste mapy biomasy - większość map oferowanych na rynku, są mapami względnymi, obrazującymi stan pola w danym momencie. Z rzeczywistymi mapami biomasy, możesz porównywać ze sobą różne pola - także te z przeszłych lat.
 • Korzystaj z aktualnych map biomasy, aby podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące nawożenia, nawadniania, ochrony upraw i stosowania regulatorów wzrostu.
 • Uzyskaj krótkoterminowe informację na temat powodzeń Twoich zabiegów i działań.
 • Identyfikuj problemy na swoich polach odpowiednio wcześnie, aby priorytetyzować działania.

Historyczne Mapy Biomasy

Na podstawie 15-letnich, historycznych danych satelitarnych, identyfikuj strefy pola o wysokiej i niskiej wydajności

 • Przed sezonem: skorzystaj z historycznych map biomasy, aby zaplanować siew i przygotowania pola
 • W sezonie: gwarantowana dostępność map zmiennej aplikacji, generowanych na podstawie historycznej map wydajności dla poszczególnych strefy pola, niezależnie od sezonowego zachmurzenia
NOWOŚĆ

Zarządzanie strefami

Dodawaj strefy zarządzania, zgodnie z potrzebami Twojego gospodarstwa, na stałe lub sezonowo.

 

 • Identyfikuj właściwe miejsce dla stref zarządzania, dzięki możliwości wglądu do różnych warstwy informacyjnych.
  • Historycznych i aktualnych map biomasy
  • Map gleby
  • Map plonu
 • Kategoryzuj je i odpowiednio nimi zarządzaj
  • Strefy buforowe i strefy bioróżnorodności
  • Poletka testowe
  • Przeszkody
 • Przesyłaj swoje mapy wraz z naniesionymi strefami zarządzania do terminala maszyny, w celu automatycznej aplikacji

Mapy stref pola

Jedno centrum dokumentacji, wizualizacji i analizy działań związanych z zarządzaniem polami oraz podgląd w sezonowy rozwój biomasy, specyficzny dla stref pola.

 • Monitoruj i mierz wpływ swoich decyzji agronomicznych na rozwój upraw w ciągu całego sezonu.
 • Osiągaj wyższe plony, porównując wyniki różnych strategii zarządzania na Twoich polach.
NOWOŚĆ

Pogoda

Szczegółowa analizy pogody w sezonie, godzinowa prognoza pogody oraz dostęp do danych historycznych.

 • Dowiedz się dokładnie, kiedy panują najlepsze warunki pogodowe do przeprowadzenia prac polowych, biorąc pod uwagę prognozy temperatury, deszczu, kierunek i prędkość wiatru oraz nasłonecznienie.
 • Porównuj opady i temperaturę dla bieżącego sezonu ze średnią z ostatnich 10-ciu lat.
NOWOŚĆ

Połącz swoją stację meteorologiczną Arable, Pessl lub Sencrop

Podłączając własną stację meteorologiczną do programu FIELD MANAGER, uzyskujesz jeszcze dokładniejsze dane pogodowe i analizę pól.

 • Korzystaj z przyjaznych dla użytkownika wizualizacji danych pogodowych.
 • Otrzymuj regularnie aktualizowaną pogodę bezpośrednio ze swoich pól.
 • Porównuj opady deszczu i temperaturę na swoich polach z bieżącego sezonu z historycznymi danymi pogodowymi.
 • Bezproblemowa integracja danych z pola z modelami agronomicznymi xarvio, dla uzyskania jeszcze lepszych zaleceń.
Integracja aplikacji SCOUTING

Aplikacja xarvio SCOUTING jest teraz połączona z xarvio FIELD MANAGER

Dzięki integracji xarvio SCOUTING - aplikacji 6 w 1, automatycznie identyfikującej czynniki stresowe na polu z systemem FIELD MANAGER, możesz przechowywać własne zdjęcia z pól w celach dokumentacyjnych i analizy. Twórz zadania SCOTUNG i przydzielaj je swoim pracownikom lub doradcom.

Pobierz xarvio FIELD MANAGER już teraz!