FUNKCJE FIELD MANAGER

Monitor pola

Otrzymuj, przesyłaj i analizuj wszystkie informacje specyficzne dla stref Twojego pola w jednym miejscu. Zwiększ przejrzystość i podejmuj bardziej przemyślane decyzje przez cały rok.

Dodawaj strefy zarządzania polami; na przykład strefy buforowe, strefy bioróżnorodności, poletka próbne lub przeszkody; zgodnie z potrzebami Twojego gospodarstwa.

Korzyści z Monitora pola widoczne już na pierwszy rzut oka

Aktualne mapy biomasy

Na podstawie aktualnych danych satelitarnych, identyfikuj strefy pola o wysokiej i niskiej wydajności

 • NOWOŚĆ -Rzeczywiste mapy biomasy - większość map oferowanych na rynku, są mapami względnymi, obrazującymi stan pola w danym momencie. Z rzeczywistymi mapami biomasy, możesz porównywać ze sobą różne pola - także te z przeszłych lat.
 • Korzystaj z aktualnych map biomasy, aby podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące nawożenia, nawadniania, ochrony upraw i stosowania regulatorów wzrostu.
 • Uzyskaj krótkoterminowe informację na temat powodzeń Twoich zabiegów i działań.
 • Identyfikuj problemy na swoich polach odpowiednio wcześnie, aby priorytetyzować działania.

Historyczne Mapy Biomasy

Na podstawie 15-letnich, historycznych danych satelitarnych, identyfikuj strefy pola o wysokiej i niskiej wydajności

 • Przed sezonem: skorzystaj z historycznych map biomasy, aby zaplanować siew i przygotowania pola
 • W sezonie: gwarantowana dostępność map zmiennej aplikacji, generowanych na podstawie historycznej map wydajności dla poszczególnych strefy pola, niezależnie od sezonowego zachmurzenia
NOWOŚĆ

Zarządzanie strefami

Dodawaj strefy zarządzania, zgodnie z potrzebami Twojego gospodarstwa, na stałe lub sezonowo.

 

 • Identyfikuj właściwe miejsce dla stref zarządzania, dzięki możliwości wglądu do różnych warstwy informacyjnych.
  • Historycznych i aktualnych map biomasy
  • Map gleby
  • Map plonu
 • Kategoryzuj je i odpowiednio nimi zarządzaj
  • Strefy buforowe i strefy bioróżnorodności
  • Poletka testowe
  • Przeszkody
 • Przesyłaj swoje mapy wraz z naniesionymi strefami zarządzania do terminala maszyny, w celu automatycznej aplikacji

Mapy stref pola

Jedno centrum dokumentacji, wizualizacji i analizy działań związanych z zarządzaniem polami oraz podgląd w sezonowy rozwój biomasy, specyficzny dla stref pola.

 • Monitoruj i mierz wpływ swoich decyzji agronomicznych na rozwój upraw w ciągu całego sezonu.
 • Osiągaj wyższe plony, porównując wyniki różnych strategii zarządzania na Twoich polach.
NOWOŚĆ

Pogoda

Szczegółowa analizy pogody w sezonie, godzinowa prognoza pogody oraz dostęp do danych historycznych.

 • Dowiedz się dokładnie, kiedy panują najlepsze warunki pogodowe do przeprowadzenia prac polowych, biorąc pod uwagę prognozy temperatury, deszczu, kierunek i prędkość wiatru oraz nasłonecznienie.
 • Porównuj opady i temperaturę dla bieżącego sezonu ze średnią z ostatnich 10-ciu lat.
NOWOŚĆ

Podłącz własną stację meteorologiczną Arable

Podłączając własną stację meteorologiczną Arable do programu FIELD MANAGER, uzyskujesz jeszcze dokładniejsze dane pogodowe i analizę pól.

 • Wysoce innowacyjna i bezobsługowa technologia, oblicza poziom opadów poprzez pomiar odgłosów uderzeń kropli deszczu.
 • Korzystaj z przyjaznych dla użytkownika wizualizacji danych pogodowych
 • Otrzymuj regularnie aktualizowaną pogodę, bezpośrednio ze swoich pól
 • Porównuj opady deszczu i temperaturę na swoich polach z bieżącego sezonu z historycznymi danymi pogodowymi
 • Bezproblemowo wprowadzaj dane z pola do modeli agronomicznych xarvio, dla uzyskania jeszcze lepszych zaleceń

Stacje meteorologiczne Arable, należą do najbardziej innowacyjnych urządzeń tego typu na rynku! Oferowane są użytkownikom FIELD MANAGER po obniżonej cenie. Odwiedź stronę naszego partnera  tutaj

Integracja aplikacji SCOUTING

Aplikacja xarvio SCOUTING jest teraz połączona z xarvio FIELD MANAGER

Dzięki integracji xarvio SCOUTING - aplikacji 6 w 1, automatycznie identyfikującej czynniki stresowe na polu z systemem FIELD MANAGER, możesz przechowywać własne zdjęcia z pól w celach dokumentacyjnych i analizy. Twórz zadania SCOTUNG i przydzielaj je swoim pracownikom lub doradcom.

Pobierz xarvio FIELD MANAGER już teraz!