FUNKCJE FIELD MANAGER

Ochrona

Z Terminarzem zabiegów i Mapami zmiennej aplikacji xarvio, precyzyjnie dostosowywujesz dawkę środków ochrony roślin oraz regulatorów wzrostu do każdej strefy Twojego pola.


Pola, a nawet poszczególne jego strefy mogą znacznie różnić się, także pod względem poziomu ryzyka stresu roślin. Optymalna strategia ochrony upraw zależy od wielu czynników takich jak: rodzaj uprawy, odmiana, pogoda, poziom wzniesienia pól, stref bioróżnorodności lub dystrybucji biomasy. xarvio FIELD MANAGER analizuje wszystkie dostępne dane i przetwarza je za pomocą modeli agronomicznych, aby zapewnić optymalną ochronę dla każdego pola..

Terminarz zabiegów xarvio

Identyfikuj potencjalne zagrożenia odpowiednio wcześnie i stosuj środki ochrony roślin oraz regulatory wzrostu we właściwym czasie z maksymalną wydajnością.

 • Miej wgląd do zagrożeń i faz wzrostu dla każdego z Twoich pól
 • Specyficzne dla pola i jego stref ostrzeżenia o ryzyku i zalecenia
 • Dostępny dla szerokiej gamy chorób i upraw, a także szkodników rzepaku
 • Dla lepszej precyzji prognoz i zaleceń, istnieje możliwość dodawania własnych obserwacji
 • Łatwe zarządzanie i dokumentacja przeprowadzonych zabiegów
 • Na mapach wysiewu, nawożenia i ochrony upraw, mogą zostać uwzględnione np. strefy buforowe lub strefy bioróżnorodności
 • + 130 zł/ha więcej niż przy standardowym czasie ochrony upraw **

Mapy zmiennej aplikacji xarvio

Każda strefa Twojego pola jest jedyna w swoim rodzaju. Bierz pod uwagę jego heterogeniczność i redukuj koszty.

 • Automatycznie generowane mapy zmiennej aplikacji dla Twoich pól
 • Dozowanie środków ochrony roślin i regulatorów wzrostu w zależności od stref pola, w celu zapewnienia optymalnych rezultatów
 • Kompatybilne z prawie wszystkimi dostępnymi na rynku terminalami maszyn rolniczych
 • NOWOŚĆ - Machine Data Link umożliwia bezprzewodowe wysyłanie i odbieranie danych, do i z terminala maszyny 
 • + 130 zł/ha więcej niż przy standardowym zabiegu przy użyciu map VRA ****

Sprawdzone modele, w celu optymalizacji produkcji roślinnej

Rolnicy, którzy chronili swoje pola pszenicy przed chorobami przy zastosowaniu xarvio FIELD MANAGER, osiągnęli średnio 130 zł więcej na hektar w porównaniu z rolnikami stosującymi standardowy zabieg ochrony. Wynika to ze zwiększonego plonu i wydajniejszego stosowania środków ochrony roślin. **

Co mówią rolnicy

“Już od dłuższego czasu stosujemy zmienną aplikację nasion i nawozów i wydaje się, że jest to kolejny krok w kierunku zmiennej aplikacji również dla fungicydów i regulatorów wzrostu"

 

James Faulkner, rolnik z Wielkiej Brytanii

I acknowledge the transfer of my personal data to Google according to the privacy policy

Accept

Pobierz xarvio FIELD MANAGER już teraz!