FUNKCJE FIELD MANAGER

Siew

Siew dostosowany do każdej ze stref pola, w celu obniżenia kosztów i osiągnięcia wyższych plonów.


Różnice w cechach gleby i wzniesieniu pól, mają znaczący wpływ na zdolność kiełkowania i potencjał plonowy każdej ze stref pola. Poprzez analizę wszystkich dostępnych danych dla każdej strefy pola - np. historyczne, średnie wartości biomasy, map: plonów, gleby i wzniesienia, - jak również tworząc mapy zmiennego wysiewu, gotowe do użycia z większością terminali maszyn, FIELD MANAGER pomaga w optymalizacji gęstości wysiewu stref Twojego pola.

Korzyści z Siewu z xarvio, widoczne już na pierwszy rzut oka

  • Zoptymalizowana gęstość wysiewu w strefach o wysokim potencjale plonowym, zapewnia wyższe plony
  • W strefach o niskiej wydajności, możesz zaoszczędzić na ilości nasion, tym samym minimalizując stres roślin i zwiększając plon.
  • Mapy zmiennego wysiewu, przygotowane są dla większości terminali maszyn rolniczych, dla łatwego dostosowania gęstości wysiewu
  • Mapy wysiewu bazują na potencjale plonów każdej ze strefy pola np. poprzez analizę historycznego rozmieszczenia biomasy, map plonów, gleby i wzniesienia
  • Na mapach wysiewu, nawożenia i ochrony upraw, mogą zostać uwzględnione np. strefy buforowe lub strefy bioróżnorodności
  • Mapy można dostosować ręcznie w dowolnym momencie
  • Łatwe przesyłanie map po aplikacji, w celu dokumentacji i szczegółowej analizy wyników przez cały sezon

Pobierz xarvio FIELD MANAGER już teraz!