Funkcje SCOUTING

Rozpoznanie chorób


Identyfikuj choroby upraw i otrzymuj ostrzeżenia, gdy rozprzestrzeniają się one w Twoim regionie.

Jak działa algorytm

Obecnie algorytm rozpoznaje ponad 1100 chorób oraz uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki i niedobory składników pokarmowych na ponad 60 uprawach na całym świecie. 

 

Dzięki tysiącom zdjęć regularnie przesyłanych do SCOUTING, nasz algorytm jest stale ulepszany. Obecny zakres upraw obejmuje najważniejsze uprawy takie jak pszenica czy ryżrzepak, ale także uprawy owoców i warzyw.

 

Rozpoznaje choroby, szkodniki oraz niedobory składników pokarmowych 

Zalety korzystania z funkcji radaru

Rozprzestrzenianie się chorób zależy w dużym stopniu od regionalnych warunków klimatycznych. Za pośrednictwem funkcji radaru, analizy aplikacji SCOUTING udostępniane są społeczności użytkowników aplikacji. Jeśli choroby zostaną zaobserwowane w Twoim pobliżusąsiedztwie, otrzymasz powiadomienia. 

 

Włącz powiadomienia, aby być na bieżąco.

SCOUTING

Odkryj wszystkie funkcje

Identyfikacja i dokumentacja chwastów oraz pokrycie chwastami.

Identyfikacja chorób, uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki oraz deficyty składników pokarmowych w Twoich uprawach.

Automatyczna kalkulacja uszkodzonej powierzchni liścia.

Automatyczne obliczanie i klasyfikacja szkodników w żółtej pułapce.

Analiza liczby roślin wzeszłych na metr kwadratowy.

Pomiar aktualnego poboru azotu przez  rośliny.