KOMPONENT SCOUTING

Analiza wschodzenia

SCOUTING zapewnia automatyczną analizę wzeszłych roślin. Jeśli Twój smartfon posiada funkcję pomiaru powierzchni, otrzymasz również liczbę roślin na m².

 

Porównując liczbę wschodzących z docelowo zaplanowaną liczbą roślin, użytkownik może oszacować początkową wydajność uprawy, w celu ustalenia konieczności ponownego sadzenie rośliny lub dostosowania strategii nawożenia. Funkcja dostępne jest dla uprawy buraków cukrowych i kukurydzy.

Jak działa algorytm

Algorytm wykrywa rośliny na polu i automatycznie liczy ich ilość na zdjęciu, rozróżniając przy tym uprawy od chwastów.