Funkcje SCOUTING

Identyfikacja chwastów


Identyfikacja i dokumentacja chwastów, zwłaszcza w ich wczesnych fazach wzrostu oraz ocena pokrycia powierzchni chwastami. 

 

Wystarczy zrobić zdjęcie. 

 

Unikalne rozwiązanie: SCOUTING rozpoznaje nie tylko jeden chwast, ale także kilka chwastów na jednym zdjęciu.

Jak działa algorytm

Jak działa algorytm

Algorytm jest w stanie rozróżnić ponad 400 gatunków chwastów, a  dokładność analizy może różnić się w zależności od etapu wzrostu rośliny. 

 

Ostre zdjęcia wykonywane z maksymalnej odległości 50 cm, przedstawiające chwasty we wczesnych stadiach wzrostu, mają najlepszą dokładność. 

 

Jeśli algorytm nie jest pewien gatunku chwastu, analizuje odpowiednio rodzaj, rodzinę lub klasę: jedno- lub dwuliścienne.

 

Zakres gatunków chwastów 

I acknowledge the transfer of my personal data to Google according to the privacy policy

Accept

SCOUTING

Odkryj wszystkie funkcje

Identyfikacja i dokumentacja chwastów oraz pokrycie chwastami.

Identyfikacja chorób, uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki oraz deficyty składników pokarmowych w Twoich uprawach.

Automatyczna kalkulacja uszkodzonej powierzchni liścia.

Automatyczne obliczanie i klasyfikacja szkodników w żółtej pułapce.

Analiza liczby roślin wzeszłych na metr kwadratowy.

Pomiar aktualnego poboru azotu przez  rośliny.