KOMPONENT SCOUTING

Identyfikacja chwastów


Identyfikuj i dokumentuj gatunki chwastów występujące na Twoim polu, w szczególności w ich wczesnych stadiach wzrostu, określaj ich zasięg oraz gęstość. Po prostu robiąc zdjęcie.

Jak działa algorytm

Jak działa algorytm

Algorytm jest w stanie rozróżnić ponad 267 gatunków chwastów, a  dokładność analizy może różnić się w zależności od etapu wzrostu rośliny.

 

Ostre zdjęcia wykonywane z maksymalnej odległości 50 cm, przedstawiające chwasty we wczesnych stadiach wzrostu, mają najlepszą dokładność.

 

Jeśli algorytm nie jest pewien gatunku chwastu, analizuje odpowiednio rodzaj, rodzinę lub klasę: jedno- lub dwuliścienne

 

   Zakres gatunków chwastów (PDF)

I acknowledge the transfer of my personal data to Google according to the privacy policy

Accept